fbpx

Tjechovsk tesalong


Under hösten har Folkteatern tillsammans med Kulturutveckling, Region Gävleborg arrangerat ett antal cafésamtal i länet under frågan ”Vad är vår Körsbärsträdgård?” Vi har tillsammans med deltagarna frågat oss hur vi ser på vår ort, vårt hus, vår egen trädgård? Vad laddar vi den med för betydelser, och hur möter dessa våra grannars bild?

Dessa samtal har sedan nedtecknats till tio stycken essäer, tio stycken ögonblicksbilder av samtal kring varje kommun i Gävleborg och deras egna körsbärsträdgårdar. Essäerna finns samlade hos Folkteatern och går att erhålla kostnadsfritt. Kontakta oss på info@gavlefolkteater.se om ni önskar ett exemplar av essäsamlingen.


I Körsbärsträdgården återvänder familjen till sitt barndomshem och sin älskade körsbärsträdgård. Men godset är överbelånat och ska snart auktioneras bort för att rädda familjen från skulderna. När de slits mellan hopp och förtvivlan blottläggs deras olika perspektiv kring platsen och minnena som detta hus och dess trädgård för med sig. Är det bättre att lämna gården åt sitt öde och söka sig till nya platser? Ska den moderniseras för att klara av den nya tiden? Eller ska den bevaras och skyddas från förändring? Kommer allt ändå att lösa sig till sist? I Körsbärsträdgården är förändringen ett obönhörligt faktum. Hur lämnar vi det gamla? Och hur hanterar vi på ett klokt och ansvarsfullt sätt de förändringar som är nödvändiga och som vi vet att vi klarar av att genomföra? Tradition och historia ställs obönhörligt mot nya tiders tänkesätt.
   
Samtalen inleddes av en av våra gäster: Lotta Svensson, Maria Vallström eller Mikael Vallström från Forskning- och Utveckling, Söderhamns kommun. En skådespelare från Folkteaterns ensemble var även med under varje samtalskväll och framförde någonting kopplat till de 50 intervjuer som gjorts med gävleborgare i samarbete mellan Folkteatern och Forskning- och Utveckling i Söderhamn.

Maria Vallström är forskare i etnologi och har arbetat från FoU Söderhamn sedan 2001. Hon disputerade 2003 på etnologiska avdelningen vid Uppsala universitet. Under doktorandtiden var hon anställd av Arbetslivsinstitutet och hade också en forskartjänst där under en kortare period innan institutets nedläggning 2007. Efter disputationen har hon haft tre större forskningsrådsfinansierade projekt. Hon har också gjort ett antal utvärderingar i regionen och haft samarbetsprojekt med museer och kulturutövare. Tillsammans med fotografen Lennart Engström och i samarbete med Länsmuseet Gävleborg skrev hon boken ”Motbilder- om samhällsförändring och migration på mindre orter” 2014, där människor från Ljusne, Norrsundet och Hofors intervjuas. Just nu håller hon på att slutföra ett uppdrag åt Boverket om stigmatisering av platser i urbana utvecklingsområden och arbetar som vik. lektor i historia på Uppsala universitet.

Mikael Vallström disputerade i etnologi vid Uppsala universitet i juni 2002 på avhandlingen Det autentiska Andra. Etnografi, etik och existens. Han har sedan dess haft anställning som forskare vid Riksantikvarieämbetet i Stockholm och vid FoU Söderhamn.

Lotta Svensson disputerade i sociologi vid Linköpings Universitet i juni 2006 med avhandlingen  ”Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter.” Hennes forskningsområden är barns och ungdomars livsvillkor, regional utveckling, interaktiv forskning, spänningsfältet centrum-periferi-kön-klass och dess betydelse för ungdomars delaktighet.

Följande samtal genomfördes under hösten 2015:

Vad är Sandvikens Körsbärsträdgård?
Onsdag den 9 september 18.00 – 20.00
Kulturcentrum, Folkbiblioteket i Sandviken
Ett samarrangemang mellan Folkteatern i Gävleborg, Kulturutveckling, Sandvikens Teaterförening och Sandvikens kommun

Vad är Storviks och Hofors Körsbärsträdgårdar?
Onsdag den 16 september 18.00 – 20.00
Västerbergs Folkhögskola
Ett samarrangemang mellan Folkteatern i Gävleborg, Kulturutveckling, Hofors Teaterförening, Sandvikens Teaterförening och Västerbergs Folkhögskola

Vad är Nordanstigs körsbärsträdgård?
Tisdag 22 september kl 18.00-20.00
Kulturhuset Bergsjögården
Ett samarrangemang mellan Folkteatern i Gävleborg, Kulturutveckling, Föreningen Bergsjögården, Nordanstigs Teaterförening och Nordanstigs Föreningsråd.

Vad är Ockelbos Körsbärsträdgård?
Tisdag den 29 september kl 18.00 – 20.00
Kulturstationen, Fritidsgården UnderGround
Ett samarrangemang mellan Folkteatern i Gävleborg, Kulturutveckling, Ockelbo kommun och ABF Gästrikebygden

Vad är Ljusdals Körsbärsträdgård?
Onsdag den 30 september kl 18.00 – 20.00
Förvaltningshuset, Ljusdalssalen
Ett samarrangemang mellan Folkteatern i Gävleborg, Kulturutveckling, Ljusdals kommun och Ljusdals Bibliotek

Vad är Bollnäs Körsbärsträdgård?
Onsdag den 7 oktober kl 18.00 – 20.00
Gumpels café
Ett samarrangemang mellan Folkteatern i Gävleborg, Kulturutveckling och Kulturenheten Bollnäs kommun

Vad är Söderhamns Körsbärsträdgård?
Torsdag den 15 oktober kl 18.00 – 20.00
Söderhamns stadsbibliotek
Ett samarrangemang mellan Folkteatern i Gävleborg, Kulturutveckling, Söderhamns kommun och Söderhamns teaterförening.

Vad är Enångers Körsbärsträdgård?
Onsdag den 21 oktober, klockan 18.00-20.00
Enångers Bygdegård
Ett samarrangemang mellan Folkteatern i Gävleborg, Kulturutveckling, Enångers Bygdegårdsförening och Scenkonstföreningen Hudiksvall

Vad är Alftas Körsbärsträdgård?
Torsdag den 22 oktober kl 13.00 – 15.00
Alftaskolan
Ett samarrangemang mellan Folkteatern i Gävleborg, Kulturutveckling och Ovanåkers kommun
Samtalet ges för Alftaskolans elever

Vad är Edsbyns Körsbärsträdgård?
Fredag den 23 oktober kl 11.30 – 13.30
Celsiusskolan
Ett samarrangemang mellan Folkteatern i Gävleborg, Kulturutveckling och Ovanåkers kommun
Samtalet ges för Celsiusskolans elever

Vad är Gävles Körsbärsträdgård?
Tisdag den 27 oktober kl 18.00 – 20.00
Folkteatern
Ett samarrangemang mellan Folkteatern i Gävleborg och Kulturutveckling