fbpx

Teater för skolan

Barn och unga är en särskilt viktig målgrupp för den regionala kulturverksamheten. Konst och kultur ska bidra till att stärka barns och ungas identitet och ge dem perspektiv på tillvaron. Den ska stimulera, ta tillvara och bibehålla deras kreativitet, och vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.

Folkteatern Gävleborg skapar ofta föreställningar och konstupplevelser som riktar sig till barn och unga. Dessa turnerar på skolor i länet och ger därmed Gävleborgs barn möjlighet att möta teatern och vår verksamhet. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.

Att se teater med elever kan öppna upp för samtal om värderingar, känslor och erfarenheter som annars kan vara svåra att nå. Genom föreställningen och det efterarbete som den ger möjlighet till, kan nya samtalsytor upptäckas.

Vi rekommenderar dock alltid att utgå från Regionteater Västs tre principer för efterarbete:

  • Vänta med värderingar – tolka hellre än tycka!
  • Alla val är medvetna val och kan därmed analyseras konstnärligt – hitta exempel.
  • Utgå från dig själv och din egen upplevelse!

Klicka här för att läsa Regionteater Västs handledning ”Prata scenkonst – en enkel metod för klassrummet.”

Här nedan finner du aktuell information kring de föreställningar Folkteatern erbjuder för skolan, samt material till ett rekommenderat efterarbete.