fbpx

Folkteaterns Teser

Folkteatern kommer från 2021 att skapa en ny arbetsstruktur där teaterns alla medarbetare är drivande och ansvariga för vårt långsiktiga konstnärliga arbete. Som en startpunkt för den nya riktningen har vi tillsammans formulerat konstnärliga spår och ett antal teser om hur vi vill arbeta under de kommande åren.

TEATERN VÄRNAR KONSTEN OCH DET KONSTNÄRLIGA ARBETET
TEATERN MÖJLIGGÖR BILDNING OCH FÖRDJUPNING
TEATERN SKAPAR MENINGSBÄRANDE SAMMANHANG


Vi organiserar oss för att ge de bästa förutsättningarna för att skapa konstnärlig teater. Därför …
• arbetar alla Folkteaterns medarbetare med konstnärliga frågor, såväl i det dagliga som i det långsiktiga.
• avsätter vi tid för inblick i varandras arbetsprocesser och hantverk.
• strävar vi efter att ge Folkteaterns medarbetare möjlighet att pröva nya arbetsuppgifter och att utveckla egna konstnärliga ideer.
• behöver vi medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv.

Vår teaterkonst är beroende av publiken, länet och omvärlden.
Därför …
• är publikmöten i och kring teaterhändelsen, såväl som i andra sammanhang en förutsättning i vårt konstnärliga arbete.
• är varje medarbetare regelbundet representant för Folkteatern vid publikmöten ..
• inrättar vi en extern grupp med rådgivare, som inte arbetar med scenkonst, för att reflektera kring repertoar, riktningar, omvärldens rörelser och våra konstnärliga val.

De hantverk och kunskaper som finns inom teatern är nödvändiga för att skapa konstnärlig teater. Därför …
• avsätter vi fyra veckor per år för olika former av konstnärligt utvecklingsarbete.
• möjliggör vi för alla våra medarbetare att öva och reflektera.

Kontinuitet skapar goda förutsättningar för konstnärlig teater.
Därför …
• eftersträvar vi anställningar som sträcker sig över längre tid.
• arbetar vi långsiktigt med konstnärer, och eftersöker alltid ett bredare och längre samtal än enbart ett specifikt uppdrag.
• låter vi konstnärliga idéer utvecklas, omformas och omtolkas över tid, såväl internt som publikt.