fbpx

Övrig verksamhet

Folkteatern Gävleborg ska vara en mötesplats för gestaltning av vår samtid och omvärld där konstnärliga sammanhang skapas och oväntade kontakter knyts. Därför är det viktigt att teatern verkar runt om i hela Gävleborg, och att vi tillsammans med länets övriga konst- och kulturliv befinner oss ett samtal med det omgivande samhället.

Folkteatern utvecklar ständigt våra nätverk med vår publik, med kommuner, arrangörer och länets övriga kulturliv. Vi arbetar för att skapa och upprätthålla ett flertal starka och länstäckande nätverk för bland annat arrangörer, amatörteaterföreningar, utbildnings- och kulturverksamheter och civilsamhället. Detta för att vara en självklar del av ett kulturliv som ger livskraft och skapar sammanhang i Gävleborg.

Läs mer om de olika nätverken och initiativen här.