fbpx

Kurt Nylanders Stipendiefond

Kurt Nylanders Stipendiefond bildades 2015 sedan teaterchefen Kurt Nylander testamenterat 2,7 miljoner kronor, en del av sin kvarlåtenskap till Folkteatern Gävleborg. Stipendiefonden har i uppdrag att årligen uppmärksamma någon eller några som utmärkt sig genom sina konstnärskap eller genom annan gärning gjort betydande insatser inom scenkonstområdet i Sverige.

Stipendiefonden delade ut 2019 års stipendier vid en ceremoni i Gävle den 20 januari 2020. Kommittén valde att dela ut tre stipendier, till följande:

JAN MARK OCH ANITA MARCUS
De har länge varit drivande och på många sätt oumbärliga i svenskt teaterliv. De har varit med och lagt grunden till ett flertal institutioner och grupper. Under många år har de entusiasmerat, berikat, ifrågasatt, inspirerat och besjälat såväl teaterns medarbetare som publiken. Tillsammans har de skapat en unik länk mellan konstnärliga visioner och en bred folklig förankring, och oförtröttligt har dessa båda eldsjälar visat på nya vägar och möjligheter inom teatern.

HILLEVI BJÖRNSSON
En av de viktigaste försvararna av den konstnärliga processen inom teater är en som sällan uppmärksammas. Ordet inspicient betyder att ”se in i”. Inspicienten ser verkligen in i allkonstverket som teater är: håller i alla trådar, uppmärksammar, vårdar, granskar. Med mod, kraft och tålamod håller hon i arbetsprocesser med hundratals personer såväl på som bakom scenen, och i detta arbete får hon alla att känna sig som värdefulla konstnärer.

LUMOR
I en tid av minskade resurser och rörlighet är det livgivande att se konstnärer som envisas med att utforska och utveckla ensembleteaterns möjligheter i nya och oväntade konstellationer. De har under de senaste åren, genom sina texter och sina föreställningar, med hög konstnärlig kvalitet lyckats skildra mycket av det som skaver i samtiden. Med uppsättningar, gjorda med en imponerande noggrannhet och en omsorg för ensemblearbetet har de, på nya och oväntade sätt skapat en helt egen estetik inom den svenska teatern.


Tidigare stipendiater:
2017:
HANNES MEIDAL OCH JENS OHLIN
I en rad uppmärksammade uppsättningar har dessa skapat levande och intelligent teater utifrån angelägna samhälleliga och psykologiska teman. Deras texter, föreställningar och rollgestaltningar är mångbottnade, motsägelsefulla, provocerande och sjudande av liv och musikalitet. I sina verk visar de prov på ett sällsynt kreativt samarbete och vidareutvecklar de mest positiva sidorna i ensembleteaterns, nu så hotade, traditioner.

SOFIA KARLSSON
En musiker, sångare och låtskrivare som genom sin mångsidighet och artistiska bredd utvecklat ett unikt konstnärskap. Hennes tonsättningar spränger gränserna mellan lyrik, musik och scenkonst och gjorde starkt intryck på Kurt under hans levnad.

FOLKTEATERN GÄVLEBORG
På ett enastående sätt har de skapat och vidmakthållit en ensembleteater med stor konstnärlig integritet. De har bjudit den förhärskande projektteatern motstånd och visat hur en teater utanför storstadsregionerna med knappa resurser kan utvecklas till en av de mest intressanta teatrarna i landet.

Om Kurt Nylander

Kurt Nylander började under 1970-talet på Skånska teatern och flyttade 1983 till Gävle för att vara med och bygga upp Folkteatern Gävleborg. Han var under 1990-talet verksam på Hälsinglands Träteater, stiftelsen Helsingegården och Orionteatern. Kurt återvände därefter till Folkteatern Gävleborg och verkade där som teaterchef från 2006 till sin bortgång 2014.