Kurt Nylanders Stipendiefond

Kurt Nylanders Stipendiefond bildades 2015 sedan teaterchefen Kurt Nylander testamenterat 2,7 miljoner kronor, en del av sin kvarlåtenskap till Folkteatern Gävleborg. Stipendiefonden har i uppdrag att årligen uppmärksamma någon eller några som utmärkt sig genom sina konstnärskap eller genom annan gärning gjort betydande insatser inom scenkonstområdet i Sverige.

Stipendiefonden delade ut sina första stipendier vid en ceremoni i Gävle den 16 oktober. I år valde kommittén att dela ut tre stipendier, till följande:

HANNES MEIDAL OCH JENS OHLIN
I en rad uppmärksammade uppsättningar har dessa skapat levande och intelligent teater utifrån angelägna samhälleliga och psykologiska teman. Deras texter, föreställningar och rollgestaltningar är mångbottnade, motsägelsefulla, provocerande och sjudande av liv och musikalitet. I sina verk visar de prov på ett sällsynt kreativt samarbete och vidareutvecklar de mest positiva sidorna i ensembleteaterns, nu så hotade, traditioner.

SOFIA KARLSSON
En musiker, sångare och låtskrivare som genom sin mångsidighet och artistiska bredd utvecklat ett unikt konstnärskap. Hennes tonsättningar spränger gränserna mellan lyrik, musik och scenkonst och gjorde starkt intryck på Kurt under hans levnad.

FOLKTEATERN GÄVLEBORG
På ett enastående sätt har de skapat och vidmakthållit en ensembleteater med stor konstnärlig integritet. De har bjudit den förhärskande projektteatern motstånd och visat hur en teater utanför storstadsregionerna med knappa resurser kan utvecklas till en av de mest intressanta teatrarna i landet.

 

Om Kurt Nylander

Kurt Nylander började under 1970-talet på Skånska teatern och flyttade 1983 till Gävle för att vara med och bygga upp Folkteatern Gävleborg. Han var under 1990-talet verksam på Hälsinglands Träteater, stiftelsen Helsingegården och Orionteatern. Kurt återvände därefter till Folkteatern Gävleborg och verkade där som teaterchef från 2006 till sin bortgång 2014.