fbpx

Styrelse

Styrelse och arbetsutskott, Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län

Ordinarie Ledamöter

Carina Holm (S)

Hannah-Karin Linck (C)

Peter H Stjerndorff (M)

Kristoffer Lindberg (S)

Maritha Johansson (V)

Patric Norrå (SVG)

Carmen Lundkvist (L)

László Gönczi (MP)

Romel Rached (SD)

Ersättare

Lena Erixon (S)

Per Bång (M)

Stina Berg (M)

Marianne Persson (C)

Susan K Persson (V)

Peter Åkerström (KD)

Kerstin Monk (MP)

Jenny Breslin (S)

Mikael Forsberg (SD)

Företrädare och personliga ersättare utsedda av respektive organisationer:

Företrädare

Ann-Kristine Hellman, Riksteatern Gävleborg

Anna Pareto, Teaterförbundet avd. 25 Folkteaterns personal

Anna Sörell, Teaterförbundet avd. 25 Folkteaterns personal

Ersättare

Agneta Svens, Riksteatern Gävleborg

Cecilia Wernesten, Teaterförbundet avd. 25 Folkteaterns personal

Revisorer

Annika Wedin (-)

Nils Westling (C)

Revisorsersättare

David Hansen (-)

Roger Hedlund (SD)

Föredragande

Marcus Hellsten, Teaterchef

Arbetsutskottet utgörs av Carina Holm, ordförande, Hannah-Karin Linck, förste vice ordförande och Peter H Stjerndorff, andre vice ordförande.

Samtliga ledamöter nås via e-postadressen info@folkteaterngavleborg.se.
Ange namn i ämnesraden på den du önskar komma i kontakt med när du skickar e-post.