Styrelse

Styrelse och arbetsutskott, Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län

Ordinarie Ledamöter

Carina Holm (S)

Hannah-Karin Linck (C)

Peter H Stjerndorff (M)

Kristoffer Lindberg (S)

Maritha Johansson (V)

Patric Norrå (SVG)

Carmen Lundkvist (L)

László Gönczi (MP)

Anna Rosén (SD)

Ersättare

Lena Erixon (S)

Per Bång (M)

Stina Berg (M)

Eiran Cooper (C)

Susan K Persson (V)

Peter Åkerström (KD)

Kerstin Monk (MP)

Jenny Breslin (S)

Arima Bergstedt (SD)

Företrädare och personliga ersättare utsedda av respektive organisationer:

Företrädare

Ann-Kristine Hellman, Riksteatern Gävleborg

Cecilia Wernesten, Folkteaterns personal

Anna Sörell, Folkteaterns personal

Ersättare

Agneta Svens, Riksteatern Gävleborg

Åsa Ericson, Folkteaterns personal

Martin Pareto, Folkteaterns personal

Revisorer

Annika Wedin (-)

Nils Westling (C)

Revisorsersättare

Per Månsson (-)

Hans Backman (L)

Föredragande

Marcus Hellsten, Teaterchef

Arbetsutskottet utgörs av Carina Holm, ordförande, Hanna-Karin Linck, förste vice ordförande och Peter H Stjerndorff, andre vice ordförande.

Samtliga ledamöter nås via e-postadressen info@folkteaterngavleborg.se.
Ange namn i ämnesraden på den du önskar komma i kontakt med när du skickar e-post.