Styrelse

Styrelse och arbetsutskott, Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län

 

Ordinarie Ledamöter

Carina Holm (S)

Maritha Johansson (V)

Anders Jansson (M)

Börje Bohlin (S)

Peter Åkerström (KD)

Patric Norrå (SVG)

Jessica Larsson (SD)

Kiki Larsson (MP)

Yvonne Kardell (C)

 

Ersättare

Eiran Cooper (C)

Jessica Högberg (S)

Staffan Nordqvist (S)

Birgitta Medin (M)

Linda Elgestad (M)

Linda Carlsson (SD)

Lillemor Mauritzdotter (V)

László Gönczi (MP)

Amanda Grönberg (L)

 

Företrädare och personliga ersättare utsedda av respektive organisationer:

Företrädare

Ann-Kristine Hellman, Riksteatern Gävleborg

Cecilia Wernesten, Folkteaterns personal

Anna Sörell, Folkteaterns personal

Ersättare

Agneta Svens, Riksteatern Gävleborg

Åsa Ericson, Folkteaterns personal

Martin Pareto, Folkteaterns personal

Revisorer

Annika Wedin (-)

Nils Westling (C)

Revisorsersättare

Per Månsson (-)

Hans Backman (L)

Föredragande

Marcus Hellsten, Teaterchef

 

 

Arbetsutskottet utgörs av Carina Holm, ordförande, Maritha Johansson, förste vice ordförande och Anders Jansson, andre vice ordförande.

 

Samtliga ledamöter nås via e-postadressen info@folkteaterngavleborg.se.
Ange namn i ämnesraden på den du önskar komma i kontakt med när du skickar e-post.