fbpx

Styrelse

Styrelse och arbetsutskott, Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län

Ordinarie Ledamöter

Lena Emanuelsson (SD)

Peter Åkerström (KD)

Carina Holm (S)

Peter Evansson (S)

Yoomi Renström (S)

Jens Furuskog (SD)

Birgittha Bjerkén (M)

Lars-Göran Langeborg (V)

Sven-Åke von Veh (SVG)

Ersättare

Najib Bege (S)

Monica Jakobsson (S)

Jamill Barikzey (S)

Erik Åberg (SD)

Agneta Stjernström (SD)

Peter Hallgren Stjerndorff (M)

Eva Marja Andersson (M)

Ingeborg Wigzell (C)

Lili André (KD)

Företrädare och personliga ersättare utsedda av respektive organisationer:

Företrädare

Agnetha Sjöblom, Riksteatern Gävleborg

Anna Sörell, Fackförbundet Scen & Film avd. 25 Folkteaterns personal

Martin Pareto, Fackförbundet Scen & Film avd. 25 Folkteaterns personal

Ersättare

Agneta Svens, Riksteatern Gävleborg

Lotta Östlin-Stenshäll, Fackförbundet Scen & Film avd. 25 Folkteaterns personal

Åsa Ericson, Fackförbundet Scen & Film avd. 25 Folkteaterns personal

Revisorer

NN (N)

David Hansen (-)

Revisorsersättare

Stefan Hedin (S)

Wiktoria Ingvarsson (-)

Föredragande

Marcus Hellsten, Teaterchef

Arbetsutskottet utgörs av Lena Emanuelsson, ordförande, Peter Åkerström, förste vice ordförande och Carina Holm, andre vice ordförande.

Samtliga ledamöter nås via e-postadressen info@folkteaterngavleborg.se.
Ange namn i ämnesraden på den du önskar komma i kontakt med när du skickar e-post.