fbpx
Om Scen:se Om Stranden Om Shakespeares Hjärtslag

Nu går projektet Scen:se mot sitt avslut.

Under våren var det planerat att våra erfarenheter av att ha medverkat i projektet Scen:se skulle presenterats i olika forum. Båda dessa forum har tyvärr blivit inställda pga rådande situation.
De två tillfällena var:
Regionalt kunskapsseminarium som skulle ägt rum på Folkteatern i Gävle måndag den 30 mars samt på Hälsinglands Museum i Hudiksvall tisdag den 31 mars.
Bibu 13-16 maj, scenkonstfestival för barn och unga i Helsingborg.

Vill du ha mer information om arbetet med projektet Scen:se kontakta:
Anna Thelin, producent
tfn: 0730-359164
e-post: anna.thelin@folkteaterngavleborg.se

 

————
Scen:se är ett unikt treårigt projekt där konst skapas specifikt för barn och unga med intellektuella funktionsvariationer. Syftet är att alla ska få möjligheten att uppleva konst och kultur oavsett funktionalitet eller behov.

Projektet vill utmana konventionerna för hur konst- och kulturaktörer kan göra sin verksamhet tillgängliga för en ung publik med särskilt särskilda behov. Med sinnlighet, sensoriska, upplevelsebaserade och interaktiva uttryck och tilltal ska projektet erbjuda konstnärliga upplevelser för just dessa målgrupper.

Folkteatern Gävleborg, en av samarbetsparterna i Scen:se, producerar två teaterföreställningar inom projektet, Stranden och Shakespeares Hjärtslag, bägge i samarbete med välrenommerade engelska scenkonstnärer med lång erfarenhet av att producera teater specifikt utformade för barn och unga på särskolorna.

 

Scen:se är ett samarbetsprojekt mellan Hudiksvalls kommun, Glada Hudikteaterns supporterklubb, Riksteatern Barn och Unga, Hälsinglands Museum och Folkteatern Gävleborg. Allmänna Arvsfonden har beviljat 4,2 milj till projektet, Svenska Postkodsstiftelsen med 3,5 milj och även Kulturrådet har gått in med bidrag.

Region Gävleborg delfinansierade projektets förstudie som pågick under 2017 i Gävleborgs län. Grundsärskolor i länet som är engagerade i projektet är förutom i Hudiksvall även Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Gävle. Projektet samarbetar även med intresse- och stöd organisationer som FUB och HLS.

► Läs mer på www.scense.se  (länk öppnas i ny flik)

►Läs mer och se våra tekniska specifikationer här: Ladda ner informationsbroschyr

 

Stranden

 

Stranden riktar sig till barn och unga i grundsärskolans träningsklasser samt gymnasiesärskolans individuella program.Föreställningen baserad på dikten Dover Beach av Matthew Arnold och är regisserad av Tim Webb från
Oily Cart Theatre i London. En teatergrupp som under snart 30 år varit en av de stora föregångarna i att
skapa fullödig scenkonst för en ung publik med svåra funktionsvariationer.

Stranden har turnerat och hittills spelat närmare 40 föreställningar på grund- och gymnasiesärskolorna i Gävleborg med omnejd och fått mycket uppskattning från både barn och medföljande vuxna.

Läs mer om Stranden här


Shakespeares Hjärtslag riktar sig grund- och gymnasiesärskolan, framför allt till elever inom autismspektrumet. Men även till de autismgrupper som inte ingår i särskolans läroplaner.

Föreställningen är regisserad av den brittiska regissören Kelly Hunter, konstnärlig ledare på den egna teatern Flute Theatre och tidigare skådespelare på Royal Shakespeare Company. Kelly Hunter har skapat en metod att utifrån William Shakespeares pjäser och dess mångfacetterade karaktärer för att skapa inkluderande föreställningar riktade specifikt till barn och unga inom autismspektrum.

Shakespeares Hjärtslag hade premiär april 2019 och har under våren turnerat i Gävleborg och blivit varmt mottagen. Vi har fått ta del av många positiva berättelser både från vår unga publik och pedagoger efter att ha deltagit i och upplevt föreställningen. Många av barnen/ungdomarna har visat sidor av sig själva som de tidigare sällan gett uttryck för.

Läs mer om Shakespeares Hjärtslag här

 

 

 

 

Spelschema