fbpx
Metodhandbok Stranden Shakespeares Hjärtslag Folkteaterns erfarenheter Dokumentärfilmer Om Scen:se
Längd: uppgift saknas
1 Speltillfällen

Projektet Scen:se riktade sig till barn och unga på grund- och gymnasiesärskolan och pågick 2018-2020. Två teaterföreställningar, dramapedagogiska metoder samt en konstutställning arbetades fram och turnerade nationellt. Projektet var ett samarbete mellan Folkteatern Gävleborg, Riksteatern Barn & Unga och Hälsinglands Museum. Huvudman var Hudiksvalls kommun.

Scen:se var ett unikt treårigt projekt där konst skapades specifikt för barn och unga med intellektuella funktionsvariationer. Syftet var att alla ska få möjligheten att uppleva konst och kultur oavsett funktionalitet eller behov.

Projektet ville utmana konventionerna för hur konst- och kulturaktörer kan göra sin verksamhet tillgängliga för en ung publik med särskilt särskilda behov. Med sinnlighet, sensoriska, upplevelsebaserade och interaktiva uttryck och tilltal erbjöd projektet konstnärliga upplevelser för just dessa målgrupper.

Folkteatern Gävleborg, en av samarbetsparterna i Scen:se, producerade två teaterföreställningar inom projektet, Stranden och Shakespeares Hjärtslag, båda i samarbete med välrenommerade engelska scenkonstnärer med lång erfarenhet av att producera teater specifikt utformade för barn och unga på särskolorna.


Scen:se metodhandbok

En metodhandbok där alla erfarenheterna från Scen:se har sammanställts. I boken beskrivs konstutställningen Sinnerligt, scenkonstföreställningarna Stranden och Shakespeares Hjärtslag samt det pedagogiska arbetet som gjorts i samarbete med grund och gymnasiesärskolor.

Konstnärerna bakom beskriver sitt arbete, hur de jobbat specifikt mot publikgruppen, de konstnärliga processerna och metoder som använts. Samarbetspartners och medarbetare reflekterar över vad de lärt sig och vad de bär med sig. Det pedagogiska arbetet beskrivs i en praktisk del som kan användas som en handbok av pedagoger i skolan eller familjer på fritiden.

Boken riktar sig till konst eller kulturutövare, konstnärliga institutioner eller fria aktörer, pedagoger på särskolan och andra intresserade. Boken är sammanställd av Eva von Hofsten som är initiativtagare, projektledare och skådespelare i projektet Scen:se.

Ladda ner eller beställ
Scen:se metodhandbok som e-bok.
För att beställa boken skicka ett mail till: info@scense.se


Stranden

Stranden

Stranden riktar sig till barn och unga i grundsärskolans träningsklasser samt gymnasiesärskolans individuella program.Föreställningen baserad på dikten Dover Beach av Matthew Arnold och är regisserad av Tim Webb från
Oily Cart Theatre i London. En teatergrupp som under snart 30 år varit en av de stora föregångarna i att
skapa fullödig scenkonst för en ung publik med svåra funktionsvariationer.

Stranden har turnerat och hittills spelat närmare 40 föreställningar på grund- och gymnasiesärskolorna i Gävleborg med omnejd och fått mycket uppskattning från både barn och medföljande vuxna.


Shakespeares Hjärtslag

Shakespeares Hjärtslag riktar sig grund- och gymnasiesärskolan, framför allt till elever inom autismspektrumet. Men även till de autismgrupper som inte ingår i särskolans läroplaner.

Föreställningen är regisserad av den brittiska regissören Kelly Hunter, konstnärlig ledare på den egna teatern Flute Theatre och tidigare skådespelare på Royal Shakespeare Company. Kelly Hunter har skapat en metod att utifrån William Shakespeares pjäser och dess mångfacetterade karaktärer för att skapa inkluderande föreställningar riktade specifikt till barn och unga inom autismspektrum.

Shakespeares Hjärtslag hade premiär april 2019 och har under våren turnerat i Gävleborg och blivit varmt mottagen. Vi har fått ta del av många positiva berättelser både från vår unga publik och pedagoger efter att ha deltagit i och upplevt föreställningen. Många av barnen/ungdomarna har visat sidor av sig själva som de tidigare sällan gett uttryck för.


Dokumentärfilmer om projektet Scen:se

Filmerna om Stranden och Shakespeares Hjärtslag ger en fördjupad inblick i hur processen har gått till och de perspektiv som har varit utgångspunkterna i det konstnärliga arbetet för att kunna nå fram till och möta publiken.

Filmerna är gjorda av Michael Tebinka.


Folkteaterns erfarenheter

Det har varit en svindlande och utmanande resa där vi på Folkteatern lärt oss något helt nytt, att skapa konstupplevelser för barn och unga på grund- och gymnasiesärskolorna. Folkteaterns dramaturg Erik Uddenberg, och projektets producent Anna Thelin, har reflekterat över och beskrivit vilka dessa erfarenheter och specifika kunskaper är. Vad som berikat oss och vad vi nu har att förvalta.

Själva utmaningen att få lära oss någonting nytt lockade oss

 

”… Det handlar om att mötas. Samtidigt som vi mellan dessa möten i närkontakt glider ut från varandra och istället gemensamt låter oss förundras över dans och ljus och gester, och vidunderligt vacker musik.  Som en av skådespelarna beskrivit det: ”Jag har aldrig varit så nära min publik. Mina sinnen bara växer och kanske blir flera. Det känns så. Ibland känns det som våra själar möts, jag och min publik, och vi flyger iväg tillsammans på en magisk teatermatta.”

 


Om Scen:se

Scen:se är ett samarbetsprojekt mellan Hudiksvalls kommun, Glada Hudikteaterns supporterklubb, Riksteatern Barn och Unga, Hälsinglands Museum och Folkteatern Gävleborg. Allmänna Arvsfonden har beviljat 4,2 milj till projektet, Svenska Postkodsstiftelsen med 3,5 milj och även Kulturrådet har gått in med bidrag.

Region Gävleborg delfinansierade projektets förstudie som pågick under 2017 i Gävleborgs län. Grundsärskolor i länet som är engagerade i projektet är förutom i Hudiksvall även Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Gävle. Projektet samarbetar även med intresse- och stöd organisationer som FUB och HLS.

Scen:se: Scenkonst och drama för barn och unga med komplexa funktionsnedsättningar


Spelschema