fbpx

Lediga tjänster


Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg grundades 1980 och har Region Gävleborg som huvudfinansiär. Teatern har sin bas i Gävle och bedriver verksamhet runtom i hela Gävleborg samt ibland även utanför länet. På teatern arbetar en fast kärna av konstnärlig, teknisk och administrativ personal tillsammans med frilansare som arbetar i projekt och produktioner. Om du är nyfiken på vilka vi är som jobbar här kan du se all personal här.

Med start 2021 initierades en ny konstnärlig period och ett nytt arbetssätt kring långsiktiga konstnärliga frågor. Ett fundament för den nya riktningen är ett manifest med ett antal teser som teatern arbetar utifrån, du kan läsa dem här (länk till manifestet). Teatern genomförde en stor öppen rekrytering av konstnärlig personal som nu utgör grunden för teaterns produktioner och processer, tillsammans med den fasta personalen.

Folkteatern Gävleborg har som mål att vår personal ska spegla den mångfald som finns i samhället. Med rätt kompetens uppmanar vi dig att söka oavsett kön, könsidentitet och uttryck, sexuell läggning, ålder, funktionsförutsättning, religion eller etnisk tillhörighet. Kunskaper i flera språk ser vi som positivt.

Lediga tjänster: