Lediga tjänster


FOLKTEATERN GÄVLEBORG SÖKER SCENKONSTNÄRER

Folkteatern Gävleborg är en regionteater som verkar i Gästrikland och Hälsingland med säte i Gävle. Vi kommer från 2021 att skapa en ny arbetsstruktur där teaterns alla medarbetare är drivande och ansvariga för vårt långsiktiga konstnärliga arbete. Som en startpunkt för den nya riktningen har vi tillsammans formulerat konstnärliga spår och ett antal teser om hur vi vill arbeta under de kommande åren.

I samband med vår kommande konstnärliga riktning åren 2021 – 2026 söker Folkteatern skådespelare, regissörer, scenografer, koreografer, kostymdesigners, maskdesigners, ljusdesigners och andra scenkonstnärer som vill skapa scenkonst med oss och verka i Gävleborgs län över tid. Vi hoppas att Folkteatern kan utgöra ett motstånd mot de allt kortare sammanhang och perspektiv som erbjuds scenkonstnärer på landets scener. Vi vill nu istället bjuda in till flera längre relationer, och föra långsiktiga samtal kring teaterkonsten och dess möjligheter. I dessa möten kommer vi på olika vis att arbeta tillsammans, genom såväl föreställningar som utvecklingsarbeten, oväntade publikmöten och andra arbetsformer, och låta vår teater på så vis påverka och påverkas. 

Sista ansökningsdag:
23 augusti – skådespelare
6 september – andra scenkonstnärer

Hur du söker dig till oss:
Börja med att läsa våra teser som du hittar längre ner på denna sida.

För skådespelare
Skriv ett brev till oss om vem du är och varför du vill arbeta på Folkteatern Gävleborg och i Gävleborgs län. Hur skulle du vilja skapa scenkonst på Folkteatern Gävleborg? Nämn gärna dina senaste eller största konstnärliga upplevelser, och berätta om dina tidigare arbeten, skriftligt eller via digitala arbetsprov. 

Skicka ditt brev till skadespelare@folkteaterngavleborg.se eller Folkteatern Gävleborg, box 146, 801 03 Gävle, senast den 23 augusti. Vi ber dig samla din ansökan i bifogad fil eller filer. Namnge dina bilagor med ditt för- och efternamn.

För andra scenkonstnärer
Skriv ett brev till oss om vem du är, varför och hur du vill arbeta med oss på Folkteatern Gävleborg och i Gävleborgs län. Hur skulle du vilja skapa scenkonst på Folkteatern Gävleborg? Vilka arbetssätt förordar du i en konstnärlig teaterprocess? Nämn gärna dina senaste eller största konstnärliga upplevelser. Skicka med ett exempel på ditt arbete, ett arbetsprov eller berätta om vilka möjligheter det finns att se uppsättningar du arbetat med. 

Skicka ditt brev och eventuella arbetsprov till ansokan@folkteaterngavleborg.se eller Folkteatern Gävleborg, box 146, 801 03 Gävle, senast den 6 september. Vi ber dig samla din ansökan i bifogad fil eller filer. Namnge dina bilagor med ditt för- och efternamn.

För ytterligare information, kontakta: 
Gro Oskarson Kindstrand, tillträdande konstnärlig ledare: gro.oskarson.kindstrand@folkteaterngavleborg.se 

Anna Pareto, facklig företrädare: anna.pareto@folkteaterngavleborg.se

Vår kommande konstnärliga riktning kommer att ledas av Gro Oskarson Kindstrand, som närmast varit knuten till teatern som dramaturg. Hon tillträder som konstnärlig ledare för de kommande fem åren vid årsskiftet. Folkteatern har nu under hennes ledning arbetat fram ett antal teser och konstnärliga spår som ska ligga till grund för vårt arbete de kommande åren. Bland annat kommer vi att skapa än mer utrymme och tid för konstnärlig fortbildning och fördjupning i våra hantverk, och inrätta nya former för hur vi tillsammans tar teaterns konstnärliga beslut såväl i det dagliga arbetet som i det långsiktiga.