fbpx

Integritetspolicy

Reviderad 2022-10-13

Denna policy avseende integritet och kommunikation beskriver hur Folkteatern Gävleborg, org. nr. 885001-0276, (Folkteatern, ”vi”) behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen. Denna policy gäller från den 25 maj 2018. 

Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen stärker rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet. Folkteatern samlar enbart in personuppgifter med ditt samtycke och använder det enbart för dess avsedda syften. Det är viktigt att du förstår Folkteaterns integritetspolicy och att du känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.

Ansvarig för de personuppgifter Folkteatern Gävleborg samlar in:

Folkteatern Gävleborg
Organisationsnummer: 885001-0276
Box 146
801 03 Gävle

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är vid liv. Det innebär att t.ex. följande är personuppgifter: namn, adress, telefonnummer.

En behandling av personuppgifter är den åtgärd som görs med dina uppgifter oberoende om den görs automatiskt eller manuellt. En vanlig behandling är bl.a. registrering, strukturering, bearbetning samt radering.

Offentlighetsprincipen

Folkteatern Gävleborg är en stiftelse under Region Gävleborg och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Folkteatern kan samla in personuppgifter för olika ändamål:

Uppgifter som samlas in vid ett biljettköp

När du genomför köp genom vår biljettkassa hos tickster.com, ombud, eller via vår webbplats (www.folkteaterngavleborg.se), godkänner/samtycker du att Folkteatern och Tickster AB samlar in personuppgifter. Läs mer om ticksters personuppgiftspolicy här (öppnas i ny flik). 

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt i kundserviceärenden

Folkteatern kan även behöva samla in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via vår växel eller på e-post. Folkteatern samlar in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende och eventuellt boka biljetter. 

Det är uppgifter som exempelvis, beroende på ärende:

 • Bokningsnummer
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer/Mobilnummer
 • Födelsedatum

Vid personlig kontakt samlar Folkteatern också in övriga personuppgifter om dig eller andra personer i din biljettbokning, som du själv väljer att lämna. Dessa uppgifter hjälper oss att hantera ditt besök och göra det så bra som möjligt.

Folkteatern lagrar denna information i 12 månader efter ditt besök. Uppgifter i samband med köp via Tickster lagras i tre år i enlighet med Ticksters personuppgiftspolicy.

Uppgifter som samlas in när du väljer att prenumerera på Folkteaterns nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar Folkteatern in ditt namn, din e-postadress och eventuellt ditt mobilnummer för att kunna skicka nyhetsbrev, erbjudanden och inbjudningar och information via e-post och/eller SMS.

Uppgifter som samlas in när du söker en ledig tjänst på Folkteatern

När du söker lediga tjänster använder Folkteatern dina personuppgifter endast för det ändamål som du lämnat dem för. Folkteatern kommer att spara ansökningar även efter att rekryteringsperioden är över, dock högst i 24 månader efter att ansökningstiden gått ut, detta för att kunna uppfylla diskrimineringslagens krav.

Syftet med varför Folkteatern hanterar personuppgifter?

Folkteatern syfte med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom exempelvis tillhandahålla biljetter och/eller andra värdehandlingar (t.ex. presentkort) och per e-post skicka dig information och uppdateringar om den föreställning du köpt biljetter till. Utöver detta har Folkteatern kompletterande syften, såsom:

Folkteatern syfte med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom exempelvis tillhandahålla biljetter och/eller andra värdehandlingar (t.ex. presentkort) och per e-post skicka dig information och uppdateringar om den föreställning du köpt biljetter till. Utöver detta har Folkteatern kompletterande syften, såsom:

 • Förbättra och anpassa vår kommunikation och den verksamhet och kundbemötande som Folkteatern skapar och levererar till våra besökare. 
 • Skicka kunden information om uppdateringar av vår integritetspolicys samt köp- och användarvillkor per e-post
 • Uppfylla krav på redovisning av anonymiserad besöksstatistik som Folkteatern bland annat har från Regeringen och Kulturdepartementet
 • Verifiera att du, när du köper biljetter genom tickster.com eller Folkteaterns webbplats agerar i egenskap av konsument eller av oss godkänd näringsidkare, och inte kommer sälja biljetter vidare i kommersiell näringsverksamhet (utan vårt uttryckliga samtycke därtill). 

Vid samtycke till Folkteaterns nyhetsbrev

Om du har valt att prenumerera på Folkteaterns nyhetsbrev används dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och för att anpassa innehållet i nyhetsbreven till just dig.

Du har dock alltid möjlighet att välja bort sådan kommunikation genom att klicka på avregistreringslänk i e-postutskick för att avregistrera din prenumeration eller kontakta oss på info@folkteaterngavleborg.se och be oss avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

Om du önskar återkalla ditt samtycke kommer du inte kunna ta del av vissa av Folkteaterns erbjudanden.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Folkteatern behåller dina personuppgifter maximalt den längd som behövs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få ligga kvar i Folkteaterns kundregister för marknadsföringsändamål även efter det att Folkteatern har fullgjort sina åtaganden, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort eller tre år efter ditt besök hos oss, och ytterligare tre år om du gör nytt köp hos tickster.com, läs mer här (öppnas i ny flik).

Säkerhet

Folkteatern har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att Folkteatern ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem.

Samarbetspartners och underleverantörer

Folkteatern har samarbetspartners och underleverantörer för exempelvis biljettsystem och mailhantering. För att kunna förmedla biljetter till dig genom vår biljettkassa på Folkteatern eller via vår webbplats (www.folkteaterngavleborg.se) använder Folkteatern Tickster AB (www.tickster.com) som leverantör av biljettsystem. När du köper biljetter ingår du köpeavtalet därför med Folkteatern. Folkteatern samarbetar även med Apsis International AB. De förmedlar en e-posttjänst och de tillhandahåller denna tjänst på uppdrag av Folkteatern.

Vilka kan Folkteatern komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att Folkteatern ska kunna erbjuda våra tjänster delar Folkteatern dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden, så som Tickster AB. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag eller myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. I de fall Folkteatern använder sig av ett personuppgiftsbiträde tecknas ett skriftligt avtal mellan Folkteatern och biträdet. Avtalet innehåller bland annat instruktioner för hur biträdet får behandla personuppgifterna.

Självständiga personuppgiftsansvariga som Folkteatern kan dela dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter (polisen, Skatteverket eller andra myndigheter) om Folkteatern är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Dina rättigheter

Rätt till dina uppgifter via tillgång (s.k. registerutdrag). En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som Folkteatern hanterar och i vilka ändamål.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. 

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att Folkteaterns behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna Folkteatern behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling.

Rätten till radering. Du har även rätt att kräva att Folkteatern raderar dina personuppgifter från Folkteaterns samtliga system (den s.k. ’Rätten att bli bortglömd’). 

Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande, besök på skolföreställningar, eller via exempelvis sociala medier.

Folkteatern har rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar. Det kan i dessa fall vara skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Skulle Folkteatern inte kunna genomföra en begäran om radering kommer dina personuppgifter istället att inaktiveras från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den önskade raderingen. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse: I de fall Folkteatern använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. I annat fall får Folkteatern bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inkl. profilering): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av Folkteaterns tjänster eller annars sökt upp Folkteatern för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer Folkteatern att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av hantering i direktmarknadsföringssyfte. Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler Folkteatern ska använda för utskick och personliga erbjudanden. Du kan alltid ändra samtycket genom att kontakta Folkteatern på info@folkteaterngavleborg.se.

Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen.

Folkteatern Gävleborg
Box 146 
801 03 Gävle

Hemsida

Folkteatern har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda din information. Säkerhetsåtgärderna Folkteatern använder beror på vilken typ av information som har samlats in. Internet är inte 100% säkert. Folkteatern kan inte garantera att din användning av Folkteaterns webbsida kommer att vara helt säker. Var försiktig när du använder internet. 

Cookies

Folkteaterns hemsida (www.folkteaterngavleborg.se) använder cookies (kakor) som endast lagras temporärt på din dator. Dessa behövs för att webbplatsen ska fungera under ditt besök på nätet.

Tillfälligt lagrade sessions-cookies används även för att Folkteatern ska kunna mäta besöksstatistik för hemsidan, vilket sker med verktyget Google Analytics.

Slutligen används cookies i funktionen som gör att du enkelt kan dela våra sidor på Facebook och Twitter. 

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På www.folkteaterngavleborg.se använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

2) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra
tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Hur länge sparar vi cookies? 

De cookies som vi placerar hos dig sparas i ett varierat antal månader beroende på syftet med dessa aktuella cookies. Varje gång du besöker vår hemsida förlängs perioden för dessa olika cookies och de avlägsnas när löptiden går ut. Oberoende av syftet med de cookies som vi placerar hos dig så kommer de inte att sparas i mer än 24 månader efter senaste tillfället som du besökte vår hemsida.

Vad gör Datainspektionen och när ska man kontakta dem?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen oavsett om man är kund eller anställd.