fbpx
  • Faust i Gävleborg

Under arbetet med föreställningen Faust i Gasklockan 2014, skapades plattformen Faust i Gävleborg.

Myten om Faust väcker många och komplexa frågor om mänskligheten och världen. Frågor om att sälja sin själ, om makt, om livets undergång, men också frågor om hopp och om en bättre framtid. Vi hoppas att kulturaktörer och personer i hela Gävleborgs län vill utforska dessa frågor, tillsammans med oss, med varandra eller på egen hand.

Därför skapar Folkteatern i Gävleborg och Gävle Symfoniorkester Faust i Gävleborg.

Faust i Gävleborg är en plattform för alla er som på olika vis vill arbeta med och utforska de frågor som dramat om Faust väcker. Utgångspunkten är att många och olika konst- och kulturutövare med anknytning till Gävleborg, genom egna konstnärliga uttryck ska kunna arbeta kring tematiken i Faust. Folkteatern i Gävleborg och Gävle Symfoniorkester fungerar som en organisatorisk samlingspunkt i detta arbete.

För att möjliggöra ett länstäckande arbete som inkluderar alla som på olika sätt och från olika perspektiv vill undersöka Fausts frågeställningar lanseras under våren 2014 ett digitalt forum som ger möjlighet till diskussion och utbyte. Med start under våren 2014 kommer ett antal möten äga rum, i både Hälsingland och Gästrikland där alla intresserade är välkomna och får möjlighet att presentera projekt och tankar, lyssna, reflektera och mötas.

Under hösten 2014 och våren 2015 kommer en samordning av kommunikativa insatser erbjudas samtliga aktörer och personer som på olika vis vill arbeta med tematiken. Att vara med i nätverket är kostnadsfritt.

Plattformen Faust i Gävleborg är till för alla som intresserar sig för den tematik och de frågeställningar som ryms i dramat. Den fungerar som en mötesplats för alla som på olika sätt vill utforska och utmana berättelsen om Faust på fritiden, i skolan eller professionellt. Folkteatern i Gävleborg och Gävle Symfoniorkester har som ambition att det ska väckas tankar, lust och inspiration till att genom många olika röster och konstformer gestalta och utforska den tematik som myten om Faust innehåller.