fbpx

Inställt – Kunskapsdagar Kultur och Hälsa i Gävleborg 2020


———–

INSTÄLLT – KUNSKAPSDAGAR KULTUR OCH HÄLSA GÄVLEBORG 2020

Utifrån rekommendation från Folkhälsomyndigheten tog regeringen den 11 mars beslutet att inte tillåta publika evenemang och sammankomster med fler än 500 personer för att förhindra spridningen av Coronaviruset i Sverige.

Därefter har Region Gävleborg, Hudiksvalls kommun och Folkteatern Gävleborg som arrangörer av årets Kunskapsdagar kultur och hälsa Gävleborg 2020, 30 och 31 mars, sett över sin verksamhet och infört restriktioner för sin personal. Detsamma gäller många av de arbetsgivare vars personal nu är anmälda till Kunskapsdagarna Kultur och hälsa Gävleborg 2020. Restriktionerna gäller exempelvis att i möjligaste mån begränsa allt deltagande i större externa sammankomster, kurser och konferenser.

Med tanke på att temat är kultur för barn med särskilda behov och många av de som anmält sig har direkt eller indirekt kontakt med riskgrupper har vi beslutat att ställa in kunskapsdagarna i mars. Vi ser nu över möjligheten att arrangera dem i september 2020 istället, med förhoppningen att virusspridningen har upphört till dess. Samtliga av de som har anmält sig kommer att få information skickad till den e-post de har angivit i samband med anmälan.

Vi tackar innerligt för den fina responsen och breda representationen bland alla som anmält sig och hoppas att ni håller er friska och att vi kan ses och kunskapa tillsammans senare i år istället!

För ytterligare information, kontakta:
Anna Thelin, tfn 0730 35 91 64, epost anna.thelin@folkteaterngavleborg.se
Eva von Hofsten, tfn 070 386 37 03, epost eva.vonhofsten@hudiksvall.se

/Arbetsgruppen med representanter från Kultur Gävleborg, Region Gävleborg, Folkteatern Gävleborg och Scen:se-projektet/Hudiksvalls kommun

———–

Kunskapsdagar Kultur och Hälsa i Gävleborg 2020
– med fokus på konstens möjligheter för barn och unga med särskilda behov utifrån projektet Scen:se

Måndag 30 mars på Folkteatern i Gävle (max 100 personer)
Tisdag 31 mars på Hälsinglands Museum i Hudiksvall (max 60 personer)
Tid: 09.30-17.00
OBS! Samma program båda dagarna.
► Kunskapsdagen är kostnadsfri.
► Vi bjuder på morgon- och eftermiddagsfika samt den sprillans nya metodhandboken.
► Lunch på egen hand.

Projektet Scen:se, Folkteatern Gävleborg och Kultur Gävleborg har bjudit in intressanta och banbrytande konstnärer, pedagoger, anhöriga och kulturförmedlare från Sverige och Storbritannien. Det de har gemensamt är att de på olika sätt arbetar med och intresserar sig för konstens och kulturens betydelse för barn och unga med funktionsvariationer.

Program (samma för båda dagarna):
09.00 registrering och kaffe
09.20 samling, välkomnande
09.30 Dr. Gill Brigg – Feeling Better through the Performing Arts: Stories as Research. (engelska)
10.00 Anna Pella och Lotta Frecon
10.45 fikapaus
11.15 Ellie Griffiths (eng.)

12.00 Lunch

13.15 Vera Suvalo Grimberg
14.00 Malin Lucchesi och Camilla Lucchesi
14.45 Fikapaus
15.15 Dr. Gill Brigg (eng.)
16.00-17.00 Eva von Hofsten med panel summerar Scen:se-projektet samt release av boken Scen:se – rapport​, metod och reflektion

Presentation av de medverkande föredragshållarna:

Dr. Gill Brigg – dramapedagog och scenkonstnär som under många år har arbetat mot barn och unga med flerfunktionsnedsättningar inom särskolan i England. Hon har utvecklat en metod att tillsammans med
eleverna skapa scenkonst i klassrummet. Hon medverkar i projekt Scen:se i arbetet mot särskolans pedagoger där hon fortbildar personal i dramapedagogik och estetiska läroprocesser. Gill Brigg doktorerade 2013 med sin avhandling “Theatre for audiences labelled as having profound, multiple and complex learning disabilities: assessing and addressing access to performance.
Hon håller i två pass under dagen
Första föreläsningen beskriver hon så här:
Why is it important to collect people’s stories? Because stories are data, data is knowledge and knowledge is power. This keynote session will focus on the stories of a number of young people with learning disabilities. Gill has collected these stories to raise awareness and promote discussion about learning disability, mental health and the performing arts.
Bägge hennes föredrag hålls på engelska.

► Anna Pella – förälder och journalist med inriktning på familjeliv och flerfunktionsnedsättning. Har skrivit flera böcker, bl.a. ”När du ler stannar tiden” om sin dotter Agnes som föddes med flerfunktionsnedsättning.

Lotta Frecon – förälder och gymnasielärare som brinner för tvärvetenskaplig utbildning och folkbildning. Driver tillsammans med Anna Pella ”Gott liv för alla” som arrangerar workshops för professionella och anhöriga kring familjelivet med komplex funktionsnedsättning.

Ellie Griffiths – konstnärlig ledare för Oily Cart Theatre i London. Hon kommer från Skottland och verkar som scenkonstnär – framförallt som regissör och skådespelare – och har specialiserat sig på att arbeta mot publikgrupper med särskilda behov; barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar, barn och unga inom autismspektrat och personer som lever med demens. Hon har initierat och leder ett nätverk för konstnärer över hela världen som skapar konst för och tillsammans med personer med funktionsnedsättningar – Upfront Performance Network. Ellie kommer att prata om och fokusera på det konstnärliga arbetet. Hur kan man skapa scenkonst specifikt framtagna för dessa publikgrupper?
Föredraget hålls på engelska.

Veera Suvalo Grimberg – sedan 2010 konstnärlig ledare för Danskompaniet Spinn i Göteborg, men även en nyfiken koreograf med intresse för gaffeltruckar, grävmaskiner och dansande brandmän. Hon beskriver sig som en egensinnig och minoritetsspråkig kroppskonstnär som vill utmana stereotyper vad dans är och kan vara. Veera delar med sig av inspiration och erfarenheter från skolor, projekt och kulturarenor fångade under Spinns resa mot en mer tillgänglig scenkonst.

Malin Lucchesi – kommer från Kilafors och är både dans- och bildkonstnär. Malin lever med ASD (autismspektrumtillstånd), ADHD och Synestesi och arbetar till vardags med projektet Mindset inom Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg, som handlar om att lyfta rättigheter för personer med någon form av NPF.

Hon beskriver sig själv så här: Dansen och scenkonsten har för mig varit och är bokstavligen de avgörande verktygen för att befinna mig där jag finns idag. Mina scenkonstföreställningar har gett mig en bredare förståelse om andra människor, samtidigt har mina medskapare och min publik har fått en större förståelse för ordet autism och vad autism är inuti.

Malin har med sig sin mamma Camilla Lucchesi som bl.a. är teater- och danspedagog och även hon arbetar med funktionsrätt på Studieförbundet Vuxenskolan. Camilla och Malin erbjuder också workshops och föreläser tillsammans.

► Eva von Hofsten – initiativtagare och projektledare för Scen:se samt en av skådespelarna i Scen:se scenkonstföreställningar. Hon kommer att berätta om projektets alla delar, tankarna bakom, verksamheterna som har genomförts och samtala med olika personer som medverkat under projektperioden 2018-2020.
Innan vi skiljs åt delar Eva ut Scen:se rykande färska metodhandbok till alla medverkande och åhörare som deltagit under dagen.

Läs mer om projektet Scen:se:
https://scense.se/
https://folkteaterngavleborg.se/program/scense/

Lista med länkar till de medverkande:

Anna Pella: https://nardulerstannartiden.se/
Lotta Frecon: http://www.gottlivforalla.se/
Gill Briggs avhandling: http://eprints.nottingham.ac.uk/14384/1/601145.pdf
Ellie Griffiths, Oily Cart theatre: https://oilycart.org.uk/
Upfront Performance Network: https://upfrontperformancenetwork.wordpress.com/
Veera Suvalo Grimberg, Danskompaniet Spinn: http://danskompanietspinn.se/
Malin Lucchesi: https://www.konst.se/malinlucchesi
Projekt Mindset: https://www.sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/projekt-och-uppdrag/projekt-mindset/
Scen:se: https://scense.se/


MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR.

__________________________________________

Kunskapsdagarna arrangeras av: