fbpx

Statistik Drömmar och Demokrati

Här kan du som arrangerar något inom Drömmar och Demokrati lämna statistikuppgifter efter din programpunkt.

Vi är väldigt glada att du hjälper oss med detta, så att vi får en uppfattning om hur många som deltagit i festivalens alla delar!

Om du själv vill rapportera statistik till exempelvis någon bidragsgivare eller liknande så är det inga problem.

Om din organisation har ett regionalt uppdrag i Gävleborg (och därmed samma uppdragsgivare som Folkteatern) är det bra om du kontaktar oss så att vi inte redovisar samma publik till samma instans.

    Vid frågor, kontakta projektkoordinator Adam Knapasjö:

    adam.knapasjo@folkteaterngavleborg.se eller via tfn. 0730-663489