fbpx

Folkteatern Gävleborg planerar att installera en ljusvandring på öarna närmast Milles änglar i Gävle Stadsträdgård, även kallade Blekesholmarna. Sista ansökningsdag för anmälan var den 7 februari och just nu planeras för själva installationen för fullt. Öppningen är planerad till den 27 februari med en utställningstid fram till den 7 mars.

Öarna är en oupplyst men väldigt naturskön del av parken som vi hoppas att genom belysning och konst, på kort varsel under dessa tider, göra till en hoppingivande installation för en ljusare framtid.

Vad vi söker

Vi söker dig som är intresserad av att presentera ett verk på kort varsel på någon av dessa öar. Då verket får sin plats i denna miljö och under denna speciella tid blir det ett naturligt spel med vår nutid och naturen, men i övrigt finns ingen övergripande tematik eller linje att förhålla sig till. Även ljusdesign eller andra idéer som inte har ett fast objekt knutet till sig kan söka.

Verket behöver vara anpassat för att ställas ut under de förhållanden som råder på dessa öar och kunna hängas högt upp. Önskas verket hängas i nåbar höjd gäller särskilt ansvar, se nedan.

Sammanhang

Utställningen kommer sitta uppe i 10 dagar och presenteras som en del av Folkteatern Gävleborgs verksamhet, tillsammans och i samkommunikation med de aktörer som medverkar. Beroende på förutsättningar satta av pandemin bjuds eventuellt även in till vernissage eller andra aktiviteter knutna till verken och ljusvandringen.

Resurser och risker

Folkteatern värdesätter den konstnärliga arbetsinsatsen högt men då salongen inte kommer innebära någon konstnärlig bedömning av verken erbjuder vi inte någon utställnings- eller medverkansersättning i detta projekt. Däremot så erbjuds teknisk hjälp och utrustning för hängning, ljussättning, tillgängliggörande samt sammanhang enligt ovan, och vid eventuell försäljning av verk behåller konstnären hela summan.

Folkteatern ersätter ifall utställda verk utsätts för skadegörelse eller stöld, upp till viss summa och utifrån villkor reglerade mellan varje konstnär. Om konstnär önskar placera verk i marknivå kan särskilda villkor gälla.

Process och hur du söker

Vi riktar oss i första hand till dig som är fritidskonstnär då ingen utställningsersättning eller konstnärligt urval kommer ske, men självklart är alla välkomna att söka. Det enda urvalet vi gör är utifrån den tekniska möjligheten att genomföra eller hänga det, baserat på en helhetsbild av det tekniska arbetet. I sista hand, om fler förslag än vad som får plats kommer in, görs urval baserat på när förslaget inkom.

När du söker anger du om du har en specifik plats på dessa öar som du önskar att det presenteras på. Under arbetet med utställningen och ljusvandringen kommer specifika önskemål att tillgodoses så långt det är möjligt, och självklart en gemensam dialog så att alla blir så nöjda som möjligt. Då tiden är begränsad kan såklart inte alla önskemål genomföras. Hängningsperiod 22-26 februari.

Sista ansökningsdag var den 7 februari kl 23.59 men vi önskade att den innehöll:

  • Namn, eventuell organisation/ateljéförening, kontaktuppgifter
  • Beskrivning av verket/idén, gärna med bilder om det redan existerar
  • Tänkt upphängnings- eller placeringsmetod
  • Eventuella önskemål om el
  • Eventuellt önskemål om plats
  • Beskrivning av dig som konstnär samt text om verket.
    (Vi önskar få in detta i samband med ansökan för att underlätta kommunikationsarbetet)

Vill du vara med hoppas vi inte att något hindrar dig! Är det några frågor eller om du stöter på något hinder så går det bra att ringa eller skicka e-post, dit du också skickar din ansökan.

 

Kontakt:
Peter Oijens
073-088 34 50
peter.oijens@folkteaterngavleborg.se