fbpx

Tre Strindberg på en timme


Tre Strindberg på en timme var ett gästspel med Teater August som gavs vid i Teaterbiblioteket på Folkteatern under 2004.

 

8 framföranden i Teaterbiblioteket på Folkteatern, Gävle.

 

Folkteaterns Teaterbibliotek invigdes hösten 2002. Där hade intresserade möjlighet att ta del av manuskript, tidskrifter, teaterlitteratur, program m.m. som katalogiserats. I anslutning till biblioteket fanns ett filmrum, där i första hand Folkteaterns filmade föreställningar visades. I biblioteket, och vid behov på den större scenen vägg i vägg, hölls läsningar, seminarier, gästspel m.m.