fbpx

Tjernobyl


Tjernobylveckan i Gävle, april 2011

2011 var det 25 år sedan kärnkraftverket i Tjernobyl havererade.

Folkteatern i Gävleborg, Gävle Symfoniorkester och Musik Gävleborg tog initiativet till att uppmärksamma och försöka gestalta om och hur våra liv hade påverkats under de 25 år som gått sedan denna katastrof.

Hot och risker som vi lever med i det moderna samhället reser frågor om vår existens och synen på livet och på varandra, sett ur perspektiv som trygghet och rädsla, opåverkbara hot, individualism och kollektivism.

Det var alltså inte minnet från katastrofen vi i första hand intresserade oss för utan snarare om och hur har våra liv påverkats av de 25 år som gått sedan Tjernobyl. Med kopplingar till aktuella kärnkraftsolyckor i Fukushima, Japan, blev minnet av Tjernobylolyckan och dess konsekvenser återigen otroligt viktigt och aktuellt.

 

Tjernobylnatt i P4 Gävleborg
P4 Gävleborg uppmärksammade 25 års-minnet av Tjernobylkatastrofen under tio dagar i både nyheter och program.

Den största satsningen var Tjernobylnatten i P4 Gävleborg på annandag påsk då  Folkteaterns urpremiär av  Vi skulle ju handla direktsändes.
Efter föreställningen gavs bilder av hur nedfallet påverkat de som bor och lever i Gävleborgs län. Lyssnarna gavs också senaste nytt från Tjernobyl 25 år efter katastrofen.

Sammanlagt tio lokala kanaler och redaktioner inom Sveriges Radio samarbetade för att ge en perspektivrik bild av hur Tjernobyl påverkade då 2011 och spegla den nya kärnkraftsdebatten som hade blossat upp efter haverierna i Japan.

P4 Gävleborgs medarbetare Martin Hult producerade programmet 25 år efter Tjernobyl som sändes i P1 på annandag påsk.

 

Övrigt program under veckan

Konsert med Stefan Sundström i Folkteaterns Teaterbibliotek. Arr: Folkteatern i Gävleborg.

 

Vi skulle ju handla – Måndag 25 april kl. 23.23.45, på sekunden exakt 25 år sedan katastrofen, var det premiär för föreställningen Vi skulle ju handla av BLÄCK, i regi av Michael Cocke, på Folkteatern i Gävleborg. Den spelades vid flera tillfällen under veckan.

Föreställningen och projektet i sin helhet möttes av stor massmediabevakning med intresse från hela landet, vilket kändes mycket betydelsefullt.

 

Bön för Tjernobyl på Folkteatern Gävleborg
Ett samtal med minnesbilder och musik från Riksteaterns Bön för Tjernobyl av Svetlana Aleksijevitj, med urpremiär i Staffans kyrka den 15 oktober 1999.

Under kvällen gav Anna Wallander röst åt Ljudmila Ignatenko, änka efter brandmannen Vasilij Ignatenko och Chrichan Larson och Kerstin Frödin framför utdrag ur föreställingen.

Medverkande: Åsa Kalmér regissör, Chrichan Larson kompositör, Kerstin Frödin musiker, Anna Wallander skådespelare, Bengt Wiklund och Gudrun Raccuja m.fl.

 

Dokumentärfilmen Aprilregnet som gjordes i samband med en researchresa inför föreställningen visades samt fotografier av Mathias Johansson.
Arr: Riksteatern och Riksteatern Gävleborg i samarbete med Folkteatern Gävleborg

 

Anteroom of the Real av Lina Selander på Stadsbiblioteket i Gävle
Lina Selander visade ett platsspecifikt videoverk som tar sin utgångspunkt i bilder av Tjernobylolyckan. I verket ser man både konstnärens egna fotografier från den övergivna staden Pripyat och en mängd bilder som förhåller sig till olyckan och berättelsen om den. En minimal och skör berättelse vecklas ut i spänningen mellan filmens material, stillbilderna, och dess medium, den rörliga bilden. Filmen söker att läsa samman reaktorhaveriet, den övergivna staden, och dokumentationen av dem med fotografiet och filmmediet som verktyg i spänningsfältet mellan utopi och katastrof; mellan mediets dokumenterande funktion och dess projicerande alltid på något sätt hoppfulla funktion.
Arr: Länskultur Gävleborg

 

Filmvisning i Filmstadens salong 7

Filmscreening av ”Kids (Group D)”
Av Alexander Vaindorf, 58 min, textad på svenska.
En film med och om barn i Tjernobyl, med fokus på verkligheten ur ett tonårsperspektiv. Katastrofen 1986 är någonting de inte upplevt, den har tvingat sig på dem utifrån andras berättelser. Filmen är inspelad i Ukraina sommaren 1999 i ett sanatorium där konstnären vistades under en månad tillsammans med barn och ungdomar från områden omkring Tjernobyl.
Arr: Gävle Konstcentrum

 

Ingrävning
Länsmuseet och Folkteatern uppmärksammade minnet av Tjernobyl i form av en ”ingrävning” på Länsmuseets tomt. Tillsammans skapade vi en minnesplats där allas minnen, föremål och berättelser som vi förknippar med dessa dagar begravs och bevaras för alltid.

Vid själva ingrävningen grävdes berättelser, saker och bilder ner utanför Länsmuseet, samtidigt uppfördes ljudverk där röster ger oss minnesbilder och berättelser. Allt som grävdes ner dokumenterades av museets arkeologer för att i framtiden finnas kvar i Länsmuseets arkiv. Genom ingrävningen skapade vi en laddad plats. Vi grävde inte ner för att gå vidare utan för att väcka tankar kring vårt sätt att leva, och de konsekvenser det får. Vi skapade en aktiv plats – ett slags ”Katastrofernas plats”.

 

Direktsändning av ingrävningen i P4 Gävleborg
Sveriges Radio P4 Gävleborg direktsände när ingrävningen vid Länsmuseet i Gävle slöts och Tjernobylberättelser från tio boende i länet lästes. Ingvar Carlsson, som var Sveriges statsminister vid tiden för Tjernobylolyckan förrättade en ingrävningsceremoni på Länsmuseet och berättade om hur han upplevde Tjernobylkatastrofen.

 

Föreläsning, Kafé Edbom, Stadsbiblioteket Gefle Vapen
Tjernobylvecka, Radioaktiva ämnen i miljön efter Tjernobylolyckan. Pål Andersson är utredare vid enheten för miljöövervakning, avdelningen strålsäkerhetsmyndigheten. Han arbetar med miljöövervakning och med att internationellt ta fram metodik för att bedöma risker för andra organismer än människor. Vid Tjernobylolyckan spreds radioaktiva ämnen med luften till Sverige och Gävle. Hur höga blev halterna i bär, svamp och älg de första åren, och hur ser det ut idag? Hur stora stråldoser fick gävleborna och hur farligt är det med strålning? Har växter och djur påverkats? Efter föreläsningen blir det samtal mellan föreläsaren, inbjudna och publiken.
Arr: Stadsbiblioteket, Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet i Gävle.

 

Dansens dag
Musik Gävleborg i samarbete med: Kulturskolan, dansestetiska programmet/Vasaskolan, IDKA, Studiefrämjandet, Precisallt Media-Gävle, Dansoteket, estetiska programmet/Torsbergsgymnasiet, kulturenheten/Bollnäs kommun – Bollnäs, Viksjöforsbaletten

Bollnäs dansar på Brotorget, med livevisning på annonsskärmen på Stortorget i Gävle

Dans på Stortorget i Gävle, med livevisning på Brotorget i Bollnäs

 

Viksjöforsbaletten på Viksjöforsbaletten
Musik Gävleborg låter dansare från förskoleålder till 50+ i fri tolkning skapa – abstrakt och konkret – kring temat Tjernobyl. Miljö, stämningar och återblickar är en del av det som används på platserna Stortorget i Gävle och Brotorget i Bollnäs. På stortorget i Gävle framförs dessutom det nya verket Isotop av och med Sophia Färlin-Månsson och Olle Oljud.

 

Konsert med Gävle symfoniorkester m.fl. i Heliga Trefaldighets Kyrkan
Bach: Brandenburgerkonsert nr. 6, Bach: ”Schummert ein” ur kantat nr 82,
Mozart: ”Et incarnus est” ur mässa i c-moll, Fauré Requiem
Medverkande: Benjamin Bayl, dirigent, Karin Roman, sopran, Simon Duus, bariton, Forsbacka Kammarkör, Danderyds Vokalensemble, Gävle Symfoniorkester.
Arr: Gävle Symfoniorkester

 


Under veckan gavs en rad andra arrangemang som inspirerats av Folkteaterns projekt i regi av en rad olika aktörer i Gävle.

Exempelvis:

Chernobyl 1986 – 2011…
Musikhuset, Sjömanskyrkan i Gävle

Film ”Och Stjärnans namn var Malört” (59min)

N. Mörner, geolog: ”Kärnkraft i kollaps”

Emil Schön, journalist och My Leffler, FMKK: ”Olika uppfattningar om strålningseffekter”

Diskussion

Trollkarlen Jakob försöker trolla bort kärnkraften

Nianforsgruppen musicerar