fbpx

Strindberg möter Gävleborg


Den 14 maj 2012 var det 100 år sedan August Strindberg gick bort. Folkteatern i Gävleborg, Radioteatern och Sveriges Radio P4 Gävleborg uppmärksammade året tillsammans.

Under 2012 samarbetade Folkteatern med Radioteatern och P4 Gävlebor i projektet Strindberg möter Gävleborg. Radioteatern återutsände ett 30-tal pjäser ur sitt arkiv som på förhand diskuterats av invånare i Gävleborg.

Olika grupper samlades i länet, lyssnade till en pjäs och fick möjlighet att läsa, arbeta runt och prata om texten utifrån egna verkligheten. Vad säger en syjunta om Fadren? Eller ett jägarlag om Bandet? Dessa samtal bandades av Sveriges Radio P4 Gävleborg och de tankar och reaktioner Strindberg väckte i länet inledde och avslutade Radioteaterns sändningar under Strindbergåret.

 


Varför ett Strindbergår?

Syftet med Strindbergåret 2012 handlar om att bättre förstå vår samtid. Vi kommer att granska, uppleva och diskutera Strindbergs verk. Låta dem belysa den värld vi har kring oss, vilka vi är och vad våra liv kan innehålla. Oavsett vad vi tycker om Strindberg och hans konstnärliga gärning så har han påverkat den kultur vi lever i. Vårt språk. Vad vi talar om. Hur vi ser på oss själva.

Strindberg omformulerade ständigt vem han var; författare, dramatiker, målare, samhällsdebattör, vetenskapsman med mera. Han var alltid i opposition. Han utgick från sig själv och använde sitt eget liv som konstverk. Vi har försökt sammanfatta Strindbergs gärning med uppmaningen: Tänk själv! Och kanske är ”Tänk själv!” också den viktigaste länken mellan Strindberg och 2012.

Hugo Hansén, Stockholms stadsteater


 

Pjäserna indelades under rubrikerna:

Etik och moral med Strindberg
Januari-mars 2012
Stora landsvägen
Fritänkaren
Bandet
Gillets hemlighet
Brott och brott
Brända tomten
Kronbruden

 

Familjeliv med Strindberg
Mars-april 2012
Fadren
Dödsdansen 1
Dödsdansen 2
Inför döden I
Inför döden II
Kaspers fettisdag
Påsk
Debet och kredit

 

Svettigt med Strindberg
Juni-juli 2012

Midsommar – En grupp människor i Ljusdal, som alla har gemensamt att de gjort en bildningsresa möttes.

Fröken Julie – En grupp människor i Ljusdal, som alla har gemensamt att de är nya svenskar, samlades för att diskutera pjäsen.

Taklagsöl – En grupp som på olika sätt arbetar med människor i livets slutskede eller med människor i kris, träffades i Järvsö.

Leka med elden – En lyssnargrupp i blandade åldrar träffades Järvsö.

Fordringsägare – En grupp väninnor i Järvsö träffades för att läsa, lyssna på och diskutera Fordringsägare.

Paria – En grupp aktiv inom KRIS träffades i Gävle.

Moderskärlek – En grupp aktiv inom KRIS träffades i Gävle.

 

Innanför väggarna med Strindberg
Augusti-september 2012

Oväder – Två herrar över 65 träffades i Gävle.

Pelikanen – En grupp ornitologer och naturintresserade samlades på ett bibliotek i Sandviken.

Spöksonaten – En grupp söndagsbarn träffades för att diskutera Spöksonaten.

 

Kungligt med Strindberg
September-oktober 2012

Gustav II Adolf – En grupp historieintresserade samlades i Sandviken för att lyssna till, associera kring och diskutera Gustav Adolf.

Kristina – Åtta kvinnor samlades på Folkteatern i Gävles bibliotek.

Carl XII – Fem personer som alla på något sätt i sina liv haft maktpositioner eller arbetat med ledarskap samlades på biblioteket i Sandviken.

Gustav III – En grupp unga män, med musiken som gemensam nämnare, samlades för att lyssna på, associera kring och diskutera Gustaf III tillsammans med Ann Nilsén från Länsmuseet i Gävle.

 

Jul med Strindberg
December 2012-januari 2013
Advent
Svarta handsken
Ett drömspel

 

32 samtal under 2012. Samtalen ägde rum i Gävle, Järvsö, Ljusdal, Norrsundet och Sandviken och de arrangerades tillsammans med lokala samarbetspartners.