fbpx

Skråpukens berättelser


Gästspel med Torbjörn Alström. Gavs i Teaterbiblioteket på Folkteatern 2004.

 

Folkteaterns Teaterbibliotek invigdes hösten 2002. Där hade intresserade möjlighet att ta del av manuskript, tidskrifter, teaterlitteratur, program m.m. som katalogiserats. I anslutning till biblioteket fanns ett filmrum, där i första hand Folkteaterns filmade föreställningar visades. I biblioteket, och vid behov på den större scenen vägg i vägg, hölls läsningar, seminarier, gästspel m.m.