fbpx

Efter Kerstin Ekmans berättelse
Ett samarbete med Helsingegården, Järvsö.

Tio år tidigare reste Folkteatern i Hälsingland och Härjedalen med en föreställning som byggde på gamla berättelser om skogen, fjället och myren.
Turnén genom byarna, och inte minst alla de historier vi fick av människorna där, blev till avgörande upplevelser för många av oss.
Så kom en ny förfrågan från Härjedalen. Kunde vi göra en teaterföreställning som byggde på kvinnliga erfarenheter i glesbygden?
Kerstin Ekmans Vargskinnet kom ut ungefär samtidigt. Den gjorde oss alla förälskade. Glesbygds-förtvivlan och rusig livskraft i ett Norrland som tycktes dömt, kanske redan förlorat.
Nog var vi övermodiga. Ja, så skulle sannolikt huvudpersonen Hillevi ha uttryckt det. Att ge scenisk gestalt åt Kerstin Ekmans mångstämmiga roman är förstås en omöjlig uppgift.
Publiken får se vår föreställning som fragment och impressioner. Se den som ett anspråkslöst försök att visa sårbarheten i den värld och de människoöden som Kerstin Ekman synliggjort.
Se den som vårt sätt att visa att dessa människor är värda att besjungas.

 

Regi: Peter Oskarson

Dramatisering: Harriet Nordlund, Peter Oskarson

Musik: Jonas Olsson

Jojk: Mary Sarre

 

Medverkande:

Anna Andersson

Petra Bertils

Asmaa Houri

Börje Jakobsson

Magnus Lindberg

Arabella Lyons

Harriet Nordlund

Mikaela Oskarson Kindstrand

Martin Pareto

Mary Sarre

Björn Skjefstad

Bai Tao


15 framföranden. Premiär 11 juli 2002, Hälsinglands Träteater, Järvsö.

 

Spelorter:

Järvsö