fbpx

Samhälle i förvandling – Folkteatern i förvandling (seminarium)


Resan, rörelsen, rummet är ett sammanhållande tema för Folkteatern 2010-2012.

Vi är mitt i en tid då rum, gränser och revir omförhandlas, såväl lokalt som globalt. Många olika slags territorier överlagrar varandra på en och samma plats: ”Mindscape” utmanar ”landscape”. Virtuella världar existerar jämsides med reella. De traditionellt ”starka” berättelserna behöver prövas och utmanas av de oberättade och undanträngda. Teatern kan fungera som en kulturens omväxlingsstation, där erfarenheter, omprövningar, drömmar får ta gestalt. I det sammanhanget vill nu Folkteatern pröva sin självbild liksom uppdraget, organisationen och relationen till publiken. Teatern är en unik konstart, där publikens medskapande är den absoluta utgångspunkten. Bara teatern kan tillhandahålla ett offentligt rum där komplexa individuella upplevelser kan transformeras till kollektiva.

Vår bild är att ett kulturellt deltagande hör nära samman med ett demokratiskt.

 

2010 inleds med premiär i Lilla Gasklockan i Gävle av Kom ta min hand – dansteater av Birgitta Egerbladh, en av vår tids mest spännande sceniska utmanare, med texter av William Shakespeare.

Med dans, text och musik, gestaltar hon nu i nära samarbete med Folkteaterns ensemble, människan i vardagen. Hon som längtar efter kärlek, som oroar sig för naturen, som vill bygga en ny värld, som är rädd för döden, som hoppas på förändring… Med både humor och allvar skapar Birgitta Egerbladh en tragikomisk scenupplevelse om kärleken och döden.

 

I april och maj tas den prisbelönta föreställningen En turk, en bög, en chilenare åter ut på turné i Gävleborgs län. Föreställningen utnämndes till 2009 års bästa föreställning i norra Sverige.

 

Höstens stora uppsättning blir den klassiska komedin Morbror Vanja av Tjechov som ges på turné i länets alla 10 kommuner.
En pjäs som fått en oväntad aktualitet i och med konstens relation till övergripande klimat- och samhällsförändringar. Vi fortsätter vår resa genom Gävleborgs län, ett län som inom några år kan komma att vara del av en större och helt annorlunda region än den vi idag ser oss befinna oss i. På teaterscenen kan det svåra, det ordlösa, det oförlösta gestaltas och plötsligt få kropp och språk.

 

Vi har nu inlett ett nytt samarbete med uppmärksammade och prisbelönta författarinnan Anna Jörgensdotter, som debuterade som dramatiker 2006 med pjäsen En annan Anna i nära samarbete med skådespelerskan Anna Andersson på Folkteatern i Gävleborg. Den nya pjäsen är ett större arbete som utgår från hennes forskningsarbete om livsvillkoren för Sandvikens kvinnor.

 

Vår skådespelare Martin Pareto, som debuterade med sin monolog Blonderade ögonbryn 2007, skriver under 2010 klart sin nya pjäs som skrivs för skådespelare och kör. Planerade premiärer 2011.

 

Med stöd från Region Gävleborg genomförde vi under 2009 en förstudie om communityteater  utifrån ett institutions- och länsperspektiv. Inom communityteaterns ramar kan den professionella teatern reflektera över samhälle och livsfrågor tillsammans med människor utanför institutionen.
Det öppnar för ett samarbete mellan den som äger berättelsen och den som har verktyget och kunskapen att ge det gestaltning. I många fall kan denna arbetsform möta och skapa sammanhang med deltagare och publik som aldrig annars kommer i kontakt med teater. Scenkonsten har också en möjlighet i och med detta att beröra frågor som aldrig visas på de etablerade professionella scenerna. Statens Kulturråd har via ett utvecklingsbidrag möjliggjort en anställning av en projektsamordnare som arbetar länsövergripande och initierar projekt. Vi kommer att inom kort presentera de platser i Gävleborgs län där vi kommer att starta upp de första processerna och projekten.

 

I sommar ser vi framför oss en ny överenskommelse med Hälsinglands Träteater. En rad olika samarbeten kan komma att äga rum med såväl lokala amatörer som gästande konstnärer och kanske också en konsert, en musikalisk expose från From-Olle till Jerfsölif.

 

I vår fortsätter vi med vår uppskattade lunchteater under april, seminarieserien Scenkonst i förändring tillsammans med Riksteatern Gävleborg där vi tittar närmare på aktuella företeelser på och utanför teaterscenen. Vi behåller initiativet med att vara en plattform för samtalet om kulturpolitiken och följer tillsammans med Landstinget Gävleborg, Region Gävleborg och Riksteatern Gävleborg under våren upp den framtida kulturkartan med två större seminarium om den regionala samverkansmodellen samt om den konstnärliga teaterns möte med den digitala tekniken.

 

Hoppas att vi ses!

Michael Cocke
Konstnärlig ledare