fbpx

Hur har scenkonst spelat roll för dig? Någon upplevelse som stannat kvar, något som gjort dig upprörd, något som förändrat dina tankar och val eller något som du tycker andra bör känna till?

Folkteatern vill gärna ta del av alla slags berättelser; från långt tillbaka och alldeles färska, korta eller långa, positiva eller kritiska eller spaningar mot framtiden. Din berättelse kan vara i text eller annan form.

Du väljer själv om du vill vara anonym eller uppge namn och kontaktuppgifter. Folkteatern kommer inte att använda din berättelse i något publikt sammanhang utan ditt godkännande.

Insamlingen pågår mellan den 9 juni och 9 augusti. Skicka din berättelse till: resume@folkteaterngavleborg.se.
Har du frågor eller vill dela din berättelse på annat sätt än mail, kontakta Adam Knapasjö, verksamhetschef på 070-598 85 56

Insamlingen av berättelser är en del i firandet av Folkteatern och många andra scenkonstverksamheters jubileum. Tillsammans med dig vill vi både blicka tillbaka, rita kartan över idag och se vart scenkonsten i Gävleborg kan vara på väg framåt. Efter insamlingens slut kommer Folkteatern ta ställning till hur berättelserna kan gestaltas eller delas med fler, det finns inget förutbestämt format för detta utan kommer utformas utifrån vad som kommer in och hur det kan förmedlas bäst.