fbpx

Hur blir berättelsen, scenografin, musiken och ljuden om åttondeklassare får vara med och göra sin tolkning? En högaktuell fråga för skådespelare, scenograf och kompositör på Folkteatern Gävleborg som tillsammans med Kulturcentrums pedagogiska verksamheter i Sandviken skapat en föreställning baserad på ungdomsromanen Oktober är den kallaste månaden och högstadieelevers tankar och idéer om den.

Projektet tog avstamp i ungdomsromanen Oktober är den kallaste månaden skriven av Christoffer Carlsson. Det är en berättelse om en enslig bygd, ett brott, lögner, en syster som söker efter sin bror och om priset man betalar för att växa upp. Med boken som gemensam utgångspunkt bjöds fem klasser i årskurs 8 på Murgårdsskolan in till Kulturcentrum för att delta i workshoppar om fysisk gestaltning, rumslig gestaltning eller musik och ljud.

Utifrån romanen har eleverna fått improvisera och gestalta, göra skulpturer, ”Blackout poetry”, bekanta sig med ljudprogram och skapa ljud och musik. Efter ett tiotal workshoppar med olika klasser följde en intensiv period av skapande utifrån elevernas tankar och idéer: manus, scenografi, kostymer, ljud och ljus arbetades fram. Det följdes av ett fåtal repetitionsdagar och två föreställningar till vilka eleverna bjöds in för att få ta del av hur deras egna idéer har förvaltats och tolkats.


Röster från projektet

”Det fanns så många bra idéer hos eleverna. Vi avslutade varje workshop med att fråga: ’vad får vi inte missa att ha med i scenografin?’ Spritdunkarna, löven på golvet och siluetter av händer som liksom trycker ned ovanifrån, är några av alla idéer som vi använde rakt av.”

/Åsa Norling, scenograf om workshopparna och föreställningen

 

”Det var oerhört kul att få utgå från ungdomarnas ljud och sätta ihop ett kollage av ljud och musik. Och det märktes i snacket efteråt, att få vara med i ett skapande sammanhang och bidra med en liten bit skapar stolthet.”

/Jon Perman, ljudkonstnär och kompositör

 

”Poliser som snokar, figurer som lösgör sig ur skuggorna, en kärlekshistoria, en cigg-dans, en orolig mamma, ett ställe där alla känner alla, ett ställe där ett mord begås, ett träsk-rave, en cykelfärd i en farlig skog och en skatt vid regnbågens slut.”

/Anna Pareto, skådespelare sätter ord på föreställningen

 


Anna Pareto, Björn Johansson, Cecilia Wernesten, Emelie Sundberg, Katarina Eriksson, Lisen Hertzman, Pethra Schramm, och Ulrika Goude Westby. Foto: Tomas van der Kaai

 

Ett gemensamt projekt

Initiativtagare till detta medskapande pilotprojekt är Sandviken kommun, där projektet drivs gemensamt av biblioteket, Litteraturhuset Trampolin samt Kulturskolan och Konsthallen och är en del av Kulturlöftet i Sandvikens kommun.

Med litteraturen som utgångspunkt har frågor om identitet, utanförskap, sexualitet, våld och det sociala arvet lyfts samtidigt som läsning, värdegrund och elevernas egna skapande fått ta stor plats.

Projektet har genomfört med utvecklingsmedel från Kultimera, initierat av Region Gävleborg. Kultimera är ett samarbete mellan åtta kulturaktörer med verksamhet i Gävleborgs län. Aktörerna har ett regionalt uppdrag och ingår i kultursamverkansmodellen.


Medverkande

Kulturskolan: Emelie Sundberg musikpedagog, Joel Malmström, tekniker, Linnea Persson danspedagog, Lisen Hertzman dramapedagog, Michael Wallin musikpedagog,

Konsthallen: Pethra Schramm konstpedagog

Kulturenheten Sandviken: Emilia Boholm kultursamordnare

Litteraturhuset Trampolin: Ingeborg Wasserman Westlin verksamhetsutvecklare, Katarina Eriksson verksamhetsutvecklare, Ulrika Goude Westby verksamhetsutvecklare

Folkteatern: Anna Pareto skådespelare, Anna Thelin producent, Björn Johansson skådespelare, Cecilia Wernesten skådespelare, Jon Perman ljudkonstnär och kompositör, Åsa Norling scenograf och bildkonstnär