fbpx
Längd: Kl 10-12
1 Speltillfällen

Nätverksträff inom publikutveckling

Nätverksträffarna inom publikutveckling samlar kulturarrangörer i Gävleborgs län och gästades denna gång av Johanna Hagerius och Carita Forslund som arbetar med publik- och arrangörsutveckling i Västra Götalandsregionen. De att presenterade den Guide i publikutveckling som lanserades i maj 2021. Guiden är uppbyggd som en färdplan så du kan planera din egen rutt och själv klicka dig vidare till olika verktyg, metoder och övningar.

Välkommen på nätverksträffen!


Upplägg på nätverksträffen

 • En guide i publikutveckling
  – vad är det?
 • Var står er verksamhet idag?
  Övning i smågrupper som fokuserar på nuläget inom respektive verksamhet, för att få ett utgångsläge samt en grund för vidare arbete. Det finns inget krav på att ha formulerat ett publikutvecklingsarbete tidigare. Övningen sker i smågrupper uppdelat efter de verksamheter som deltar. Deltar flera personer från samma verksamhet får ni möjlighet att arbeta tillsammans.
 • Tankar och idéer
  från övningen och gemensamma utmaningar i regionen.
 • Adeste+
  Folkteatern berättar kort om Adeste +

 

För vem?
Nätverksträffen vänder sig till alla som driver kulturverksamhet i Gävleborg och möter publik eller deltagare, oavsett kulturområde och organisationsform. Du behöver inte ha varit med vid något tidigare tillfälle och binder inte upp dig att vara delaktig framåt.

Tanken med nätverksträffarna är att mötas och lära oss mer om relationerna med publik och deltagare utifrån verktyg inom publikutveckling. Dessutom är det ett tillfälle att träffa andra inom kulturfältet, dela erfarenheter och tänka tillsammans kring kulturens roll när pandemin (äntligen) är över.

 

Kontakt
Adam Knapasjö, verksamhetschef på Folkteatern Gävleborg
adam.knapasjo@folkteaterngavleborg.se eller eller 070-59 88 556

 

Mer om Guide i publikutveckling 

Vill du göra en publikutvecklingsplan för hela organisationen, för en specifik gren inom verksamheten eller för enstaka projekt? Hur går man tillväga? Vilka verktyg och metoder finns?

Guiden är uppbyggd som en färdplan så du kan planera din egen rutt. Du kan stanna var du vill längs vägen och ta reda på mer genom att klicka dig vidare till arbetsblad, praktiska råd, framgångsfaktorer, fallstudier, perspektiv och intervjuer. Guiden hjälper dig:

• att komma fram till var du ska börja
• att hushålla effektivt med både tid och resurser
• att fatta beslut som bygger på både fakta och känsla
• att upptäcka vad som fungerat och vad som kan bli bättre nästa gång
• att få med hela din organisation på resan

Bakom guiden står RePublik, Förvaltningen för kulturutvecklings centrum för publikutveckling. Republik arbetar nationellt med syfte att utveckla kulturorganisationer utifrån ett publikperspektiv. Guiden är kostnadsfri.

 

Mer om Adeste +
ADESTE + is a large-scale European cooperation project aimed at expanding cultural participation. 15 partners in 11 cities of 7 European countries will work together for 4 years to bring the public to the center of cultural organizations: among the partners, many theaters, but also museums and multidisciplinary production centers.

Spelschema