fbpx

Framtidstro


Dans- och musikföreställningen Framtidstro var den sista som sattes upp på Heffaklumpen Helsingland, år 2000. Ett smått osannolikt och mycket lyckat samarbetsprojekt mellan Rehnstedtska Rådet, Folkteatern Gävleborg, Kommunala Kulturskolan och Estetiska programmet Torsdbergsskolan. En skrivartävling bland barn i närregionen låg till grund för produktionen. Ett urval av de ca 200 inkomna bidragen tonsattes av kompositören Anders Skogh.

275 barn och ungdomar genomförde tillsammans med sina pedagoger under en vecka 6 st föreställningar på Folkets Hus i Bollnäs.