fbpx

Under december 2013 gav Folkteatern ut ett avsnitt om dagen av Folkteaterns julpod.

Bakom varje lucka mötte vi människor med koppling till Folkteaterns verksamhet. Från 1 december till julafton gavs möjlighet att varje dag lära känna någon på teatern närmare – i den form de själva har valt. Ordet var fritt. En lucka kan vara en sång, en annan ett samtal, en tredje en berättelse…

24 avsnitt som laddades ner vid 2 376 tillfällen.

Kurt _Nylander

Alexandra _Zetterberg _Ehn

Asa _Carin

Arabella _lyons

Anna _Thelin

Wage _Niklas _Anna

Tomas _VDK

Maria _Winqvist

Ingvar _mikander

Martin _Pareto

Gun _Nyberg

Gorgen _Antonsson

Arabella _Lyons _Michael _Cocke

Aja _Cissi

Marcus _Hellsten

Anna _Andersson

Danjin _Malinovic

Ellen _Kristoffer _Johan

Peter _Morlin

Ingegerd _Herlitz

Bjorn _Johansson

Janina _Rolfart

 Mats _Jaderlund