fbpx

Folkteatern satte under 2004 upp mindre föreställningar där teaterns skådespelare, som självständiga konstnärer, upprättade sin egen verkstad där varje skådespelare kunde ställa frågor och undersöka nya områden. Utifrån det har skådespelarna valt och undersökt sitt eget arbetsmaterial och sitt eget uttryckssätt. I de här mindre uppsättningarna har skådespelaren varit sin egen dramaturg och sin egen regissör, men har också kunnat välja att ta in medhjälpare och stöd när arbetet har krävt det.

 

Flygande mattan – berättelser från förr och nu där åskådarna påverkar händelseförloppet.

 

Medverkande:
Anna Andersson
Arabella Lyons
Martin Pareto

 

5 framföranden. Premiär 4 december, 2004 i Söderhamn

 

Spelorter:
Gävle
Söderhamn