fbpx

Faustiska cafésamtal


Folkteatern i Gävleborg och Kulturutveckling Gävleborg har under 2015 anordnat ett antal Faustiska Cafésamtal i länet. Varje samtalskväll har sin egen frågeställning, utifrån Fausttematiken.


När har man sålt sin själ?

I samarbete med Söderhamns kommun
Gäst: Gunilla Kindstrand, tillträdande Kulturchef Mittmedia

I Goethes pjäs säljer Faust sin själ till Mefisto för att få kunskap om evigheten. Men vad händer om vi flyttar den frågan till Söderhamn? Här finns en fin skärgård, en turistvänlig stad, men vad finns det mer som utmärker Söderhamn? Finns något som vi skulle kunna kalla för en orts själ? Något som vi vill bevara och bevaka? En själ som inte är till salu? Här börjar vi vårt samtal med Gunilla Kindstrand, tillträdande kulturchef för Mittmedia.

Reportage
”När har man sålt sin själ?” / Hudiksvalls tidning

Seminarium i mars 2015 på Stadsbiblioteket i Söderhamn.


Vad betyder mänsklighet i den moderna världen?

I samarbete med Kulturenheten, Hudiksvalls kommun
Gäst: Annika Waern, Uppsala Universitet

Idag lever vi i en värld som domineras av modern teknik. Många fotograferar istället för att titta, andra chattar online istället för att träffas. Teknik är idag en väsentlig beståndsdel av vårt liv, vilket kanske både har för- och nackdelar. Utan nya metoder som används i medicin skulle vi inte leva så länge som vi har möjlighet till idag. Utan nya tekniska uppfinningar skulle levnadsstandarden hos många människor vara sämre än den är idag. Ändå kanske vi skulle kunna ställa frågan om våra liv ibland prefabriceras, eller förbestäms av tekniken? Blir vår omgivning, vårt liv mer fruktbart av teknik? Eller riskerar vi att ibland tappa kontakten med verkligheten? Har vi sålt vår själ till teknologin? I dessa frågor börjar vi samtalet, där Annika Waern inleder. Hon är professor på institutionen för informatik och media på Uppsala Universitet, och forskar inom människa – datorinteraktion och interaktiv design.

Seminarium 10 februari 2015 på Café August, Kulturhuset Glada Hudik, Hudiksvall.


Vad betyder personligt civilkurage idag?

I samarbete med Kulturenheten, Bollnäs kommun
Gäst: Brian Palmer, Uppsala Universitet

Civilkurage förknippas oftast med livsfarliga situationer och extrema förhållanden, såsom krig eller naturkatastrofer. Ofta förknippar vi det med personer som Sophie Scholl, som distribuerade flygblad i protest mot nazisterna i Tyskland, eller Malala Yousafzai från Pakistan, som fick Nobels fredspris 2014. Vår gäst Brian Palmer letar efter just sådana personer, de som riskerar allt för ett mänskligare samhälle. Han samlar visdom från heroiska liv och tillämpar dessa på vardagliga frågor om att överleva som idealist i en hård värld. Tillsammans kommer vi under vårt Faustiska cafésamtal att diskutera personligt civilkurage i vår egen omgivning. Hör alltid personligt civilkurage ihop med ovanliga och exceptionella situationer?  Finns det situationer i vårt vardagsliv som kräver civilkurage? Vad betyder det för oss idag, i Sverige?

Reportage
”Medryckande om civilkurage” / Ljusnan

Seminarium 29 januari 2015 på Kulturhuset i Bollnäs. 


I samtalsserien 2014: 

Vad innebär det att sälja sin själ?

I samarbete med Sandvikens kommun
Gäst: Jan Mark, dramaturg

När Faust lovar bort sin själ till Mefisto är det för att med hans hjälp komma åt en större kunskap om hur världen är beskaffad, den sanna och vackraste kärleken och verktyg att bygga det han tror är det perfekta samhället. När han nått dit ska han släppa taget om sin själ. Problemet är bara att han då blivit blind och inte längre ser hela vidden av vad hans handlande fått för konsekvenser. När vi i dag talar om att sälja sin själ handlar det kanske oftast om att förråda en inre övertygelse för att vinna något. Vanligen då något av materiell art. Det blir en fråga om grundläggande etik och moral. På ett kollektivt plan skulle man som exempel kunna fråga sig om vi inte sålt våra själar för det goda livet, med ökad produktion och konsumtion, till priset av en så småningom obeboelig planet? På det individuella planet köpslås det säkert också. Kanske inte med lika omedelbara konsekvenser, men kanske med lika stora följder ur ett etiskt moraliskt perspektiv? Den dualism som gestaltas via Faust och Mefisto, blir därför också en gestaltning av de små och stora motsägelser vi själva känner och står inför. Vad innebär det egentligen att sälja sin själ?

Seminarium 10 december 2014 på Folkbiblioteket, Kulturcentrum i Sandviken.