fbpx

Faustiska cafésamtal


Under hösten 2014 arrangerade Folkteatern tillsammans med Kulturutveckling och lokala arrangörer i länet Faustiska cafèsamtal. Utgångspunkten var de Café Faust som vi under året arrangerade som förstudiesamtal inför arbetet med Faust i Gasklockan. Café Faust hölls i januari på Konserthuset i Gävle. Med utgångspunkt från dessa samtal påbörjade Kulturutveckling och Folkteatern en samtalsserie där deltagarna själva fick diskutera olika faustiska tematiker. I december 2014 arrangerade vi, tillsammans med Sandvikens kommun, ett cafésamtal under rubriken Vad innebär det att sälja sin själ. Samtalsserien fortsatte under våren 2015.

 

Vad innebär det att sälja sin själ?

När Faust lovar bort sin själ till Mefisto är det för att med hans hjälp komma åt en större kunskap om hur världen är beskaffad, den sanna och vackraste kärleken och verktyg att bygga det han tror är det perfekta samhället. När han nått dit ska han släppa taget om sin själ. Problemet är bara att han då blivit blind och inte längre ser hela vidden av vad hans handlande fått för konsekvenser.

När vi i dag talar om att sälja sin själ handlar det kanske oftast om att förråda en inre övertygelse för att vinna något. Vanligen då något av materiell art. Det blir en fråga om grundläggande etik och moral. På ett kollektivt plan skulle man som exempel kunna fråga sig om vi inte sålt våra själar för det goda livet, med ökad produktion och konsumtion, till priset av en så småningom obeboelig planet? På det individuella planet köpslås det säkert också. Kanske inte med lika omedelbara konsekvenser, men kanske med lika stora följder ur ett etiskt moraliskt perspektiv?

Den dualism som gestaltas via Faust och Mefisto, blir därför också en gestaltning av de små och stora motsägelser vi själva känner och står inför. Vad innebär det egentligen att sälja sin själ?