fbpx

Essäsamlingen


Under hösten 2015 arrangerade Folkteatern tillsammans med Kulturutveckling, Region Gävleborg ett antal cafésamtal i länet under frågan ”Vad är vår Körsbärsträdgård?” Vi har tillsammans med deltagarna frågat oss hur vi ser på vår ort, vårt hus, vår egen trädgård? Vad laddar vi den med för betydelser, och hur möter dessa våra grannars bild?

Dessa samtal har sedan nedtecknats till tio stycken essäer, tio stycken ögonblicksbilder av samtal kring varje kommun i Gävleborg och deras egna körsbärsträdgårdar. Essäerna finns samlade hos Folkteatern och går att erhålla kostnadsfritt. Kontakta oss på info@gavlefolkteater.se om ni önskar ett exemplar av essäsamlingen.                   

Essäsamlingen går också att läsa här!                         

                                                                                                                                  Bild