fbpx
Längd: uppgift saknas
1 Speltillfällen

Djungelboken Nordost är ett teaterprojekt initierat av Kulturskolan i Gävle och Rapatac aktivitetscenter Nordost.

Föreställningen spelas den 15, 16 och 17 juni, med start kl 15.00 alla dagar, på Folkteatern Gävleborg
Biljetter till föreställningarna kan hämtas från den 3 juni på Rapatac aktivitetcenter, Staketgatan 39. Fri entré!

Djungelboken Nordost är ett roligt och inkluderande projekt som gör scenkonst tillgänglig för fler. Det är viktigt att alla barn och unga, oberoende av bakgrund, erbjuds möjlighet både till eget konstnärlig skapande samt att få möta professionell konst och kultur.” /Anna Thelin, producent på Folkteatern Gävleborg.

Under två år har Kulturskolan i Gävle arbetat aktivt med att möta nya målgrupper i stadsdelar som har låg representation i verksamheten. Målsättningen är att nå fler invånare boende på Nordost och ge dem möjligheten att ta del av Gävles kulturliv i form av teater, samt få kännedom om Kulturskolans aktiviteter.

Hösten 2018  togs ett beslut att satsa på området Nordost i Gävle. Kulturskolan och Rapatac aktivitetscenter Nordost bestämde sig för att göra ett större teaterprojekt tillsammans, där Folkteatern Gävleborg kopplades in som samarbetspart. Även nätverket SNÖ (stadsdelarna Gävle Strand, Nordost och Öster), som initierats av Gavlegårdarna och Gävle kommun, har stöttat projektet.

Satsningen resulterar i föreställningen Djungelboken Nordost där barn i åldrarna 7 till 13 år medverkar. 40 barn, varav de allra flesta bosatta på Nordost, har under hela våren skapat musik, scenografi, kostym och repeterat tillsammans. Den kreativa processen har letts av Kulturskolans pedagoger i drama, dans, musik och bild. Cirka hälften av barnen står på scen som skådespelare, dansare och musiker.

Folkteatern är mycket glada att vara del i projektet och välkomnar både barn och vuxna från grannkvarteret Nordost till teatern.

Spelschema