fbpx
Längd: uppgift saknas
1 Speltillfällen

Onsdag 7 december bjuder Folkteatern Gävleborg och Hälsinglands museum in till två öppna möten utifrån det hållbarhetsarbete som bedrivs tillsammans och i samarbete med många andra organisationer. Dagen är uppdelad i två pass och det går fint att komma bara på det ena eller på båda två, detta anger du i din anmälan.

 

► 10.15-12.30
Möte kring materialpool i Gävleborg
Anmäl dig på denna länk: till anmälningsformuläret

Under 2022 har Folkteatern undersökt förutsättningarna för att skapa någon form av regional/lokal materialpool för scenografiskt och tekniskt material som annars skulle kasseras eller bara stå och samla damm i förråd. Utifrån samtal med flera andra organisationer finns nu en bild av både befintliga strukturer och önskemål för framtiden. Under detta möte berättar Folkteaterns scenograf Åsa Norling om vad som framkommit hittills tillsammans med andra som redan bedriver liknande arbete i regionen. Mötet ägnas sedan åt gemensamt samtal kring hur en materialpool skulle kunna fungera rent praktiskt.

En av inspirationskällorna är Materialmagasinet, en samverkan mellan kulturinstitutioner inom Stockholm stad för att ta vara på och återanvända material från utställningsproduktioner, scenografi och dekor: https://www.materialmagasinet.se

Fika finns från 09.45

 

► 12.30-13.30
Lunch på egen hand.
Förslagsvis på Epí som ligger nära Folkteatern och serverar vegetarisk lunchbuffé.

 

► 13.30-15.00
Uppsamling kring regionalt hållbarhetsprojekt för kulturaktörer

Anmäl dig på denna länk: till anmälningsformuläret

Folkteatern Gävleborg och Hälsinglands museum har under hösten 2022 påbörjat ett arbete för att samla länets regionala kulturinstitutioner i ett gemensamt arbete kring hållbarhet. Genom en förstudie bekostad av Region Gävleborg har en kartläggning gjorts av institutionernas utmaningar, behov och tankar kring hållbarhetsarbetet framåt. Kata Nylén från Klimatpsykologerna har ansvarat för denna förstudie och ger här en sammanfattning av det som uppkommit i intervjuer och leder sedan ett samtal kring detta. Förhoppningen är att förstudien ska leda till ett längre projekt från och med 2023 som samlar och stöttar länets kulturaktörer i sitt fortsatta hållbarhetsarbete.

Fika bjuds på under mötet

 

Varmt välkommen!

Tillgänglighet

Tillgänglighetsinformation för föreställningar på Folkteaterns scen, Norra Rådmansg. 23:

  • Parkeringsplatser finns tillgängliga för dig med tillstånd för rörelsehindrade, infart från N. Rådmansgatan precis vid ingången till teatern
  • Hörselslinga finns*
  • Lokalen är tillgänglighetsanpassad för dig som är rullstolsburen. Det är inga trappor eller höga trösklar. Handikappanpassad toalett finns. Föranmäl dock gärna ditt besök så vi kan förbereda rullstolsplats i salongen
  • Teckenspråks- och syntolkning erbjuds på förfrågan. Kontakta oss i god tid innan ditt besök. Kontaktuppgifter nedan.
  • Ledsagare har fri entré, kontakta info@folkteaterngavleborg.se för att boka
  • Är du känslig för starka dofter/starkt ljus/höga ljud eller liknande kontakta info@folkteaterngavleborg.se innan ditt teaterbesök
  • Kontaktperson för frågor om tillgänglighet eller för bokning av tecken- eller syntolkning är Anna-Karin Berglund, tfn. 026- 54 65 18 eller mail anna-karin.berglund@folkteaterngavleborg.se 

Spelschema