fbpx
Längd: uppgift saknas
1 Speltillfällen
VR-lajvet för fyra deltagare är ett konstnärligt forskningsprojekt som bedrivs vid Stockholms Konstnärliga Högskola i samarbete med Region Gävleborg. För att bättre förstå dramaturgin för interaktiv fiktion med en deltagande publik har Josephine Rydberg (doktorand) skrivit ett analogt lajvscenario för fyra personer. Detta scenario har nu tolkats om till Virtual reality. Scenariot är utformat för att deltagarnas samlade erfarenheter av spelet ska ge information om sampel mellan linjär berättarstruktur och deltagarens upplevelse av frihet och självständighet.
 
Lajvscenariot:
Crystal Tech är ett företag i en parallell verklighet eller nära framtid som förstärker människors mediala förmåga. I Chrystal Tech-världen har alla människor hjälp av andliga guider. Dock har inte alla människor själva förmågan att komma i kontakt med sina personliga hjälpare från andra sidan, där kommer Chrystal Tech in i bilden, för en enkel avgift förstås…!
Scenariot är ett lekfullt spel tillsammans med deltagare, fiktion och teknik. Upplevelsen tar totalt ca 90 minuter.
 
Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer och riktlinjer och har vidtagit lämpliga åtgärder för att smittsäkra arrangemanget.

Spelschema