fbpx

Tankekraft – en seminarieserie


Tankekraft var en seminarieserie, där teaterns medarbetare tillsammans med publiken vidareutbildade sig i frågor som rör scenkonst, omvärld och samtid. Ett flertal seminarier ordnades varje år.

Under temat scenkonst – samtid – omvärld ledde kulturjournalisten Gunilla Kindstrand och Folkteaterns konstnärlige ledare Michael Cocke seminarieserien Tankekraft. Tillsammans med inbjudna gäster samtalade de kring aktuella samtidsfrågor, drömmar och realiteter.

 

Tankekraft våren 2007

17 april – gäst Michael Azar
Vad är egentligen mångkultur? Är världsteater mångkultur?
Hur ser det gamla koloniala arvet ut i ett lokalt perspektiv?

Möt Michael Azar, författare och docent i idéhistoria vid Lunds universitet, specialiserad på filosofihistoria, psykoanalytisk teori och (post)koloniala frågor. Är en av grundarna av kulturtidskriften Glänta. Han har i flera böcker utmanat bilden av det vi kallar ett mångkulturellt samhälle.

19 april – gäst Birgitta Englin
Varför spelar männen nästan alla huvudroller på Folkteatern?
Varför är nio av tio teaterchefer män?
Går det att verka för jämställdhet och samtidigt värna om den konstnärliga friheten?
Möt Birgitta Englin, skådespelare och regissör. Är sedan 2005 VD för Riksteatern och har varit ordförande i utredningen ”Plats på scen” ett betänkande av Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet som publicerades förra året.

26 april – gäst Sverker Sörlin
Vad är det för skillnad på Hälsingland och Gästrikland?
Ligger landskapet framför dig – eller finns det framför allt inne i ditt huvud?

Möt Sverker Sörlin, idéhistoriker som har forskat i såväl det förflutnas som framtidens landskap. Han innehar för närvarande en gästprofessur på KTH i Stockholm. Hans forskning är främst inriktad på miljöns och landskapets historia. Han har även bland annat ägnat sig åt historiska studier av nationalism, resande, museer, europeisk integration och utvecklingsproblem i tredje världen.

10 maj – gäst Yvonne Rock
Måste vi vara så politiskt korrekta? 
Spelar mångkultursatsningen över huvud taget någon roll utanför  Stockholm?
Möt Yvonne Rock, frilansande kulturproducent och samordnare för Mångkulturåret 2006. Hon är en av grundarna till Västanå Teater och var tidigare chef på Judiska Teatern. Yvonne är också den producent som kanske bäst av alla känner kulturlivets skrivna och oskrivna överenskommelser.

 

Tankekraft sommaren 2007

7 juni – gäst Jan Mark, i Stallet på Stenegård, Järvsö
Sommaren 2007 spelade Folkteatern Molières komedi Tartuffe på Hälsinglands Träteater.
Gunilla Kindstrand, mötte därför dramaturgen Jan Mark i ett samtal om pjäsförfattaren Molières konstnärskap.

 

Tankekraft hösten 2007

8 november – gäst Johan Svedjedal
Vem var Carl Jonas Love Almqvist? Konsten att leva ett liv.
Möt Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap med inriktning på litteratursociologi vid Uppsala universitet. Även verksam som kulturskribent i Dagens Nyheter och arbetar med att färdigställa en större biografi över Carl Jonas Love Almqvist, en studie som täcker hans liv och diktning.

15 november – gäst Evelina Wahlqvist
Vilka finns i den kreativa klassen? När blir kulturen lönsam?
Möt Evelina Wahlqvist, forskare från Kulturgeografiska institutionen vid Göteborgs universitet. En presentation av den omtalade forskningsrapporten ”Sweden in the creative age” som analyserar Sverige utifrån vikten av Talang, Teknologi och Tolerans för regional ekonomisk tillväxt.

22 november – gäst Lars Ring
Ett nytt sorts kultur-landskap målas fram i vårt land, hur kommer framtiden för Sveriges regionteatrar att se ut?
Möt Lars Ring, teaterkritiker vid Svenska Dagbladet som under många år följt den svenska teatern.

29 november – gäst Patrik Steorn
Vem var Tintomara? Konsten att överskrida könets gränser.
Möt Patrik Steorn, fil. Dr i konstvetenskap. Disputerade 2006 på avhandlingen ”Nakna män. Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915”. Patrik Steorn stod även bakom de uppmärksammade visningarna ”Nationalmuseum ur queerperspektiv”.

6 december – gäst Michael Cocke
Möt Folkteaterns nye konstnärlige ledare Michael Cocke i samtal om arbetet med Riksteaterns Elektraprojekt. Även medverkande Leo Razzak från Fryshusets projekt Sharaf Hjältar och Sara Mohammed från föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime.