fbpx

Repetition & möt gäster!


Välkomna till Folkteatern för två spännande kvällar med inbjudna gäster och öppna repetitioner av Alice I Underlandet!

Under våren reflekterar vi över det som vi kallar Den växande människan eller Hur vi lär oss att bli människa. Där har både konsten, vetenskapen och skolan en viktig, men kanske inte alltid lika självklar roll att spela. Vi vill tillsammans med Er, vår publik och våra inbjudna gäster undersöka frågan vidare under våren.

Onsdag 13 februari kl. 18.30
Natalie Davets främsta kunskapsområden rör barnintervjuer och barns egna tolkningar av kultur, samt maktstrukturer i barnkulturen. Natalie arbetar med dokumentation och analyser av barnkulturella verksamheter och evenemang.

Onsdag 20 februari kl. 18.30
Fredrik Lindstrand är filosofie doktor och arbetar som universitetslektor i didaktik med inriktning mot yngre barn vid Högskolan i Gävle. Han var tidigare verksam vid Stockholms universitet, där han fortfarande ingår i forskningsgruppen Didaktik Design.

Vi öppnar också upp repetitionerna av Alice I Underlandet:
Onsdag 30 januari kl. 18.30 och onsdag 6 februari kl. 18.30

 

Fri entré! Boka din plats på biljett@gavlefolkteater.se