fbpx

Ljusdals Romeo och Julia


Communityarbeten
Inom communityteaterns ramar kan den professionella teatern reflektera över samhälle och livsfrågor tillsammans med människor utanför institutionen. Det öppnar för ett samarbete mellan den som äger berättelsen och den som har verktyget och kunskapen att ge det gestaltning. I många fall kan denna arbetsform möta och skapa sammanhang med deltagare och publik som aldrig annars kommer i kontakt med teater.

 

Ljusdals Romeo och Julia
I Ljusdal visade det sig att lusten är stor att genom scenkonst berätta om ett samhälle i förändring och om de positiva och negativa krafter som kommer med den. Ett projekt som konstnärligt ska gestalta Ljusdal tillsammans med invånarna själva. Ljusdals Romeo och Julia är ett av sju delprojekt som alla utgår från temat platsen, jaget och kärleken med underrubrikerna omöjliga möten och dolda rum.

Gemensamma läsningar av den klassiska pjäsen Romeo och Julia genomfördes under 2010 i olika communitys i Ljusdal och skapade samtal om projektets ledord: platsen, jaget och kärleken. Dessa samtal kommer ligga till grund för en scenisk gestaltning uner 2011 och en rad olika processer och projekt i anslutning.

 

Bakom projektet står Ljusdals kommun som är projektägare i samarbete med Folkteatern i Gävleborg.