fbpx

I arbetet med Faust i Gasklockan startade Folkteatern under 2014 Faust i Gävleborg som samlade flera projekt, som exempelvis läsecirklar, stadsvandringar, musikvideos, filmvisningar, konstutställningar. Vi bjöd också in vår publik till ett antal seminarier som vi kallade Faustisk seminarieserie.

Faust behandlar ett stort antal ämnen och teman och det är i några av dessa vi vill fördjupa oss, och lära oss mer tillsammans med er. Det kan handla om vårt sätt att tänka runt stora frågor som gott och ont, men också mer tematiskt specifika nerslag runt ex. genusperspektiv, levande döda, moral och etik, och så vidare. Arbetet med föreställningen bestämmer vad vi ska fördjupa oss i och därför är alla tillfällen ännu inte programsatta.

 


Om Goethe och Faust

Ekerwald _carl _goran _1 Carl-Göran Ekerwald
Vi välkomnar Carl-Göran Ekerwald till teatern! Vid fyllda 90 år är denne produktive författare och
tänkare fortfarande i högsta grad aktiv. Han har genom åren skrivit både skönlitteratur och essäistik,
introducerat persisk litteratur i Sverige och har bl.a. skrivit en mängd lärda tankeböcker om Shakespeare,
Voltaire, Horatius och Goethe. Det är med utgångspunkt från den sista vi hoppas på ett givande och
inspirerande samtal runt Goethe och hans tid, men framförallt om Faust i myt, litteratur och tänkande.

Seminarium i december 2014 på Folkteatern i Gävle.

 

Kommande seminarier:

Faustiska förvandlingar

Fanny Ambjörnsson
Goethes Faust handlar mycket om förvandlingar. Mellan liv och död, mellan fantasi och verklighet.

Här finns Fannyidentitetsupplösningar, -byten och överskridanden. I Faust i Gasklockan har vi tagit fasta på det
gränsöverskridande hos Goethes figurer och här finns god anledning att också tänka vidare kring dessa perspektiv.
Både i relation till berättelsen och i gestaltningen.

Fanny Ambjörnsson är fil. dr. i socialantropologi vid Stockholms universitet. Hennes huvudsakliga
forskningsintressenär genusskapande, ungdom och makt, men också hur genus skapas i relation till
andra maktstrukturer i samhället, som exempelvis sexualitet och klass.
Vi tror att detta perspektiv kan belysa och problematisera berättelsen om Faust på ett för oss produktivt
sätt och ser fram mot de utmanande frågor och insikter mötet med Fanny kan ge.

Seminarium i januari 2015 på Folkteatern i Gävle.