fbpx

Balders död


Berättarföreställning framförd av My Areskoug.

 

Under sommaren 1987 samlade och framförde Folkteaterns skådespelare och musiker en bred repertoar av mindre berättarföreställningar som byggde på sagor, myter och sägner ur såväl länets egen sagoskatt som världens. De uppträdde på samma villkor som gamla tiders lekare: på marknader, spelmansstämmor, hembygdsfester, på torg och andra träffpunkter.

Föreställningarna väckte en stor publikrespons och ledde till att många vände sig till teatern med egna berättelser som gick att bygga nya föreställningar på.

Under hösten 1987 reste ensemblen utomlands för att låta erfarenheterna hemifrån möta andra kulturers. Syftet var att studera folkliga teaterformer med hundraåriga traditioner och kunskaper om teaterns ursprung.