fbpx

Att bli en hel människa


Under våren arbetar Folkteatern med ett tema som vi kallar Den växande människan eller Hur vi lär oss att bli människa.
Detta bland annat föranlett av den allt svårare situationen för humanistiska och estetiska ämnen i grundskolan och längre upp i utbildningssystemet, men också i samhället i stort. I ett större perspektiv handlar det väl om vad för slags människosyn vi vill företräda och som vi också vill att våra barn ska växa upp med. Där har ju både konsten, vetenskapen och skolan en viktig, men kanske inte alltid lika självklar, roll att spela.

Vi vill därför bjuda in till vad vi tror kan bli en mycket spännande och inspirerande dag med både diskussioner och spännande inspel från våra gästföreläsare.

Karin Helander är professor i teatervetenskap och föreståndare för Centrum för barnkulturforskning. Hon har i sin forskning bl a ägnat sig mycket åt barnteater och barns mottagande och förståelse av teater och konst. Hon föreläser ofta och har givit ut Att öppna nya världar. En handledning om att gå på ?teater med barn i förskola och skola

Ulla Wiklund är utbildad rytmiklärare och har också verkar som musiker, kompositör och artist. Numer verkar hon huvudsakligen som utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling. Hon är en populär föreläsare och har bl a givit ut Den lydiga kreativiteten: om barn, estetik och lärande.

PÅ FOLKTEATERN, NORRA RÅDMANSGATAN 23
MÅNDAG 4 FEBRUARI

Program
10.00 – 10.30 Kaffe och välkommen
10.30 – 12.00 Karin Helander:
Nya världar – om hur barn uppfattar konst och teater
12.00 – 13.00 Lunch på Folkteatern (förbokas)
13.00 – 14.30 Ulla Wiklund:
När kulturen knackar på skolans dörr
14.30 – 15.00 Fika
15.00 – 15.45 Samtal

Fri entré! Välkommen!

Lunch: 75 kr. Föranmälan till Gun på gnyb@gavlefolkteater.se