fbpx

Att bli en hel människa (seminarium)


Under våren 2013 arbetade Folkteatern med ett tema som kallades Den växande människan eller Hur vi lär oss att bli människa.

Detta bland annat föranlett av den allt svårare situationen för humanistiska och estetiska ämnen i grundskolan och längre upp i utbildningssystemet, men också i samhället i stort. I ett större perspektiv handlar det väl om vad för slags människosyn vi vill företräda och som vi också vill att våra barn ska växa upp med. Där har ju både konsten, vetenskapen och skolan en viktig, men kanske inte alltid lika självklar, roll att spela.

Folkteatern bjöd därför in till flera mycket spännande och inspirerande seminarium med både diskussioner och spännande inspel från våra gästföreläsare.

 

Onsdag 4 februari
Karin Helander: Nya världar – om hur barn uppfattar konst och teater
Karin är professor i teatervetenskap och föreståndare för Centrum för barnkulturforskning. Hon har i sin forskning bl.a. ägnat sig mycket åt barnteater och barns mottagande och förståelse av teater och konst. Hon föreläser ofta och har givit ut Att öppna nya världar. En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola.

Ulla Wiklund: När kulturen knackar på skolans dörr
Ulla är utbildad rytmiklärare som också verkat som musiker, kompositör och artist. Numer verkar hon huvudsakligen som utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling. Hon är en populär föreläsare och har bl.a. givit ut Den lydiga kreativiteten: om barn, estetik och lärande

 

Onsdag 13 februari
Natalie Davets främsta kunskapsområden rör barnintervjuer och barns egna tolkningar av kultur, samt maktstrukturer i barnkulturen. Natalie arbetar med dokumentation och analyser av barnkulturella verksamheter och evenemang.

 

Onsdag 20 februari 
Fredrik Lindstrand är filosofie doktor och arbetar som universitetslektor i didaktik med inriktning mot yngre barn vid Högskolan i Gävle. Han var tidigare verksam vid Stockholms universitet, där han fortfarande ingår i forskningsgruppen Didaktik Design.

 

3 tillfällen på Folkteatern under februari 2013.