fbpx

Information med anledning av virusutvecklingen i samhället

Uppdaterad torsdag den 3 juni kl 09.20

Scenkonst med omtanke

Folkteatern är fortsatt stängd publikt under våren, men arbete pågår i huset för att vi ska kunna öppna upp och återigen välkomna publiken till salongen i höst.

All verksamhet på Folkteatern bedrivs så att risken för smitta minimeras. Folkteatern har tagit fram tydliga riktlinjer för samtliga medarbetare. Riskbedömningar genomförs kontinuerligt och vi utgår ifrån och följer lagar, förordningar, Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. 

Vill ni komma i kontakt med oss går det bra att skicka e-post till info@folkteaterngavleborg.se, eller ringa någon av våra kommunikatörer eller producenter. Du hittar kontaktuppgifter på https://folkteaterngavleborg.se/om-oss/personal/


Vi är en del av branschorganisationen Svensk Scenkonsts arbete ”Scenkonst med omtanke” som innebär riktlinjer och information för trygga scenkonstupplevelser.


Frågor och svar om coronaviruset/covid-19 på krisinformation.se (länk)